Spis treści                         

Wprowadzenie

Lepsze zrozumienie świata

 

Część 1 – Essenceizm - Wizja Bytu Pierwoistnego

1. Dlaczego powstał essenceizm

2. Fazy rozwoju essenceizmu

3. Jądro essenceizmu – Byt Pierwoistny

4. Zasady essenceizmu

5. Instrumenty badawcze essenceizmu

6. Wszechświat – zamysł Bytu Pierwoistnego

7. Człowiek wobec Bytu Pierwoistnego

8. Człowiek wobec wszechświata

9. Rola nauki w rozwoju religii

 

Część 2 – Analiza istnienia świata duchowego

10. Człowiek – istota wieczna

11. Człowiek a inne byty duchowe

12. Świat duchowy – zasady funkcjonowania

13. Sens istnienia osoby duchowej

14. Sens istnienia świata duchowego

15. Edukacja osoby duchowej człowieka

16. Świat duchowy obecnie

17. Człowiek wobec wiecznej przyszłości

18. Naukowy model analizy dobra i zła

 

Część 3 – Pesymizm kontra optymizm

19. Essenceizm - wiedza zastępuje wiarę

20. Granice działania essenceizmu

21. Filozofia a pesymizm

22. Zaduma nad historią zbawienia

23. Negatywna postawa ludzi wobec Zbawiciela

24. Pula Szatana

25. Jak praktycznie zbawiać świat?

26. Nauczanie zbawienia według essenceizmu

27. Nadzieja na duchową wolność

 

Część 4 – Essenceizm – Dotyk nadziei

28. Głos nauki wobec życia w kosmosie

29. Proponowany cel badań naukowych

30. Przyszłościowa wizja wszechświata

31. Konieczność zmiany mentalności ludzi

32. Nowe zrozumienie zbawienia świata

33. Kosmiczna wizja rzeczywistości

34. Zbawienie nie z tego świata

35. Hipotetyczna „technika” zbawienia

36. Przyszłościowe zbawienie świata

 

Zakończenie

Istotne przesłanie essenceizmu

 

  >>>dodatkowo ink:

Alfabetyczne kompendium głównych pojęć używanych przez essenceizm

 

 

 

 

 

Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

Okladka Essenceizm 4_Wizja nie z tego świata

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

Na tej stronie przedstawiona jest treść kilku książek dotyczących analitycznego sytemu o nazwie essenceizm:                            

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”