Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

Część 4 – Essenceizm – Dotyk nadziei

28. Głos nauki wobec życia w kosmosie

29. Proponowany cel badań naukowych

30. Przyszłościowa wizja wszechświata

31. Konieczność zmiany mentalności ludzi

32. Nowe zrozumienie zbawienia świata

33. Kosmiczna wizja rzeczywistości

34. Zbawienie nie z tego świata

35. Hipotetyczna „technika” zbawienia

36. Przyszłościowe zbawienie świata

 

Przyszłościowa nadzieja dla ludzkości

Prezentując Byt Pierwoistny, essenceizm wykazuje, że jest On Źródłem samego dobra, to znaczy doskonałej rzeczywistości przeznaczonej do rozwoju Jego dzieci.

W takim razie Byt Pierwoistny jest naszą ostoją, a przede wszystkim fundamentem nadziei, że kiedyś będziemy żyli w Jego idealnym świecie.

Mój system essenceizm wykazał, że Byt Pierwoistny nie zna zła i nie ma z nim nic wspólnego. Nie może zatem uczestniczyć w zbawieniu świata. Tę misję muszą przeprowadzić ludzie prowadzeni przez Zbawiciela. Mogą przy tym liczyć na wsparcie aniołów.

Ponieważ essenceizm doszedł do powyższych wniosków, to warto przeanalizować wszelkie możliwości przeprowadzenia zbawienia, łącznie z tym pochodzącym z kosmosu.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii