Rozdział 31

Konieczność zmiany mentalności ludzi

Ludzka rasa jest od początku swojego istnienia obciążona złem. Nic dziwnego, że po dziesiątkach tysięcy lat jej dziejów zło ma się wciąż dobrze. Racjonalnie myślący ludzie mają coraz mniej nadziei, że uda się przywrócić taki stan naszej cywilizacji, aby był zgodny z ich marzeniami o idealnym świecie. Na razie warto sobie uświadomić fakt, że jesteśmy bardzo nieodporni na zło. Przeniknęło ono na stałe w nasze codzienne życie. Często boli to, że zjawiska polityczne, gospodarcze, społeczne czy kulturowe są skażone złem, ale najbardziej, że dotyczy to także religii. To przykre, że religie, które powinny być najbardziej wyczulone na zjawisko zła, są na nie dość podatne.

Wydawałoby się, że każda religia ma jakąś wiedzę o powstaniu zła. To bardzo ważna wiedza, która mogłaby być prezentowana zarówno wierzącym, jak i niewierzącym. Niestety tak nie jest. W tej tak ważnej sprawie widać jasno, jak słabe jest oddziaływanie religii na ludzi. Tymczasem zło, czyli stan sprzeczny z koncepcją Stwórcy, dotyka równocześnie wszystkich ludzi. Zbawienie świata wymaga ogromnej jedności między ludźmi, czyli takiej ponad religijnymi podziałami i różnicami. Niestety przywódcy różnych wyznań są zbyt zadufani w sobie, aby zrozumieć swoją bezsilność przy samodzielnym działaniu na rzecz zbawienia. Być może są i tacy, którzy, wiedząc o swojej bezsilności, nie przejmują się nią, gdyż mają dobre warunki życia. Warto więc wyjaśnić im, że tak naprawdę wspierają Szatana w jego władzy nad światem. Według essenceizmu musi to ulec zmianie, jeśli choć trochę zależy ludzkości na zbawieniu.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii