Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

Część 1 Essenceizm - Wizja Bytu Pierwoistnego

1. Dlaczego powstał essenceizm

2. Fazy rozwoju essenceizmu

3. Jądro essenceizmu – Byt Pierwoistny

4. Zasady essenceizmu

5. Instrumenty badawcze essenceizmu

6. Wszechświat – zamysł Bytu Pierwoistnego

7. Człowiek wobec Bytu Pierwoistnego

8. Człowiek wobec wszechświata

9. Rola nauki w rozwoju religii

 

Przypomnienie: czym jest essenceizm

To system badawczy oparty na naukowych sposobach poznawania rzeczywistości. Używane przez essenceizm narzędzia badawcze powstały przy założeniu, że wszechświat bierze swój początek od  Pierwszej Przyczyny.  W tym systemie jest nią Byt Pierwoistny będący Stwórcą wszechświata. Tezą systemu jest twierdzenie, że ludzie pochodzą bezpośrednio od Niego.

Zastosowane przez essenceizm instrumenty badawcze działają w formie logicznych ciągów myślowych. W trakcie ich stosowania poszczególne uzgodnienia są na bieżąco sprawdzane w stosunku do zjawiska istnienia Bytu Pierwoistnego.

Praktycznie system ten jest nadzieją na pozareligijne zrozumienie świata duchowego oraz sensu istnienia w nim człowieka, czyli naszego przeznaczenia do wiecznego życia w doskonałym świecie.

Jest też nadzieją na powstanie na Ziemi idealnego świata dającego szczęście całej ludzkości.