Rozdział 20

Granice działania essenceizmu

Essenceizm zrodził się z twierdzenia, że wszechświat powstał wskutek świadomego działania doskonałego Stwórcy będącym Bytem Pierwoistnym. Pozwala to na uświadomienie sobie, że otaczająca nas obecnie rzeczywistość jest niezgodna z Jego pierwotnymi założeniami. Proces naprawy tej sytuacji trzeba zacząć od zrozumienia, kim jest Szatan i jak doszło do tego, że żyjemy obecnie w rzeczywistości stworzonej przez niego. Essenceizm analizuje, w jaki sposób zawładnął on światem i wpływa na nasze losy. A zatem proces zbawienia proponowany przez essenceizm zaczyna się od zrozumienia, dlaczego nie doszło do powstania świata zgodnego z pierwotnym założeniem Stwórcy.

Nasza cywilizacja rozgrywa się na wszystkich możliwych poziomach życia, począwszy od osobistego, a skończywszy na ogólnoświatowym. Zło pojawiło się, gdy ludzkość wyszła poza poziom indywidualny. To, co stało się między dwojgiem pierwszych ludzi a ich opiekunem Archaniołem, dokonało się na poziomie współzależności między nim a mężczyzną i kobietą. Ich upadek zapoczątkował złą cywilizację na Ziemi. Zatem wszystkie następne poziomy: rodzinny, plemienny, narodowy i światowy były już tworzone w złym świecie pod zwierzchnictwem Szatana. Stąd tylko poziom indywidualny, gdy Adam symbolicznie przechadzał się po Ogrodzie Eden w towarzystwie Stwórcy, ma w sobie pozostałość oryginalnej koncepcji Bytu Pierwoistnego. Dlatego essenceizm proponuje proces zbawienia oparty na indywidualnej pracy „misjonarzy–obieżyświatów”, którzy jako jedyni mogą uwolnić się spod władzy Szatana i zacząć nauczać o zbawieniu kończącym istnienie zła.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii