Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

Zakończenie

Najważniejsze zalecenia essenceizmu przeznaczone dla misji religii

1. Zalecenie zrozumienia Boga jako Bytu Pierwoistnego będącego Pierwszą Przyczyną wszechrzeczy.

2. Zalecenie określenie wieczności człowieka w formie osoby duchowej.

3. Zalecenie uwzględniania w swoim życiu faktu istnienia świata duchowego, czyli sfery poza czasem i przestrzenią będącej przyszłym wiecznym „domem” dla wszystkich pokoleń ludzi z przeszłości, z teraźniejszości i z nieskończonej przyszłości.

4. Zalecenie zdefiniowania zła i jego źródła - Szatana

5. Zalecenie stwierdzenia, że Bóg nie zna zła.

6. Zalecenie wyjaśnienia, że zbawienie jest odpowiedzialnością ludzi, a nie Boga.

7. Zalecenie badania kosmosu pod katem możliwości istnienia w nim innych cywilizacji ludzkich.

8. Zalecenie traktowania wszechświata jako przestrzeni mogącej być źródłem nadziei na przyszłe zbawienie naszej planety, nawet jeśli jest na to nikła szansa.

 

Istotne przesłanie essenceizmu

1. Wszyscy ludzie są wieczni.

2. Stwórca – Byt Pierwoistny nie zna zła, dlatego nie może go za nas zlikwidować.

3. Zło tego świata pojawiło się, gdy Archanioł Lucyfer stał się Szatanem. Aż do dziś jest on źródłem zła, mając wciąż istotną władzę nad ludzkością.

4. Zbawienie świata od zła jest zadaniem dla ludzi, którzy będą prowadzeni przez Syna Bożego w roli Zbawiciela i wspierających ich aniołów Bożych. Pojawi się On jako rezultat wysiłków mieszkańców Ziemi, którzy powinni kierować się odpowiednią wiedzą, dobrem i miłością. Szczególnie chodzi o wędrownych misjonarzy –„obieżyświatów”, którzy, chodząc po świecie, będą przekazywać naukę o takim zbawieniu.

5. Gdyby te metody zawiodły, to pozostaje jedynie liczyć na pomoc dobrych cywilizacji ludzkich, gdzieś spoza Ziemi. To jednak jest na razie tylko nierealistycznym marzeniem.

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii