Co to jest essenceizm?

Essenceizm jest wzorowanym na metodach naukowych kompleksowym opracowaniem tematów dotyczących logicznego zrozumienia takich pojęć jak Bóg, wieczność w człowieku, zjawiska zła czy końca świata. Aby tego dokonać przedstawiam ciąg myślowy wsparty logiczną analizą, czyli ujęcie podstawowych pojęć religijnych w jednolitą teorię. Wszystkie tematy staram się przedstawiać jasno i bez uprzedzeń. Bardzo rzadko odwołuję się do cytatów biblijnych, ale raczej do zdrowej logiki i do najnowszych udowodnionych osiągnięć naukowych mogących mieć wpływ na lepsze zrozumienie Pierwszej Przyczyny powstania wszechświata.

Wszystkie książki o essenceizmie są przeznaczone dla ludzi poszukujących prawdy o Bogu i  o samych, szczególnie dla tych, którzy nie mają określonych preferencji religijnych.

Janusz Mazur janusz.m@istota.net  (tel, +48 696 027 040)

Autor Essenceizm

Prezentacja Essenceizmu

Na tej stronie internetowej prezentuję treść moich pięciu książek dotyczących systemu essenceizm (w przygotowaniu dwie kolejne). Każda z tych pięciu książek, których tytuły są podane głównym banerze tej strony, ma swoje osobne menu zawierające rozdziały poszczególnych tytułów. Książ ka „Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata” zastała napisana z myślą o tych, którzy nie interesują się żadną religią, a mają poglądy zbliżone do naukowych. Książka „Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata” została napisana z myślą o tych, którzy widzą zjawiska religijne przez pryzmat teologii i filozofii. Książka „Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata” została napisana, aby wyjaśnić największy problem ludzkości, czyli zło. Książka „Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata” została napisana, aby zasugerować metody usunięcia zła naszej ziemskiej cywilizacji. Wreszcie Książka „Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata” została napisana, aby jak najdokładniej wyjaśnić wieczność tkwiąca w człowieku i uzmysłowić nam, że naszą właściwą przyszłością jest wieczne istnienie w sferze poza czasem i przestrzenią, zwaną popularnie światem duchowym. W przegotowaniu są jeszcze dwie pozycje: „Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata” oraz „Essenceizm 7 - Jednak nadzieja jest z tego świata”.

W moich opracowaniach nie powołuję się na żadne autorytety, opinie lub dzieła światowych autorów. Przeczytałem dziesiątki prac naukowych, stron internetowych i książek religijnych. Nie cytuję ich poza jednym wyjątkiem. Jest nim Biblia. Również i w tym przypadku ograniczam liczbę cytowanych jej fragmentów zaledwie do kilku.

Równocześnie zapewniam, że w żadnym miejscu mojego opracowania nie wykorzystałem bezpośrednio niczyich poglądów. Jestem wdzięczny różnym autorom opracowań, które przeczytałem, za podsunięcie mi rozmaitych pomysłów i przeprowadzenie analiz ważnych dla mnie tematów. Wiele z tych poglądów inspirowało mnie do dalszego poszukiwania własnych rozwiązań. Dlatego zdecydowana większość zawartych w tym tekście poglądów pochodzi całkowicie ode mnie. Tym oświadczeniem pragnę podziękować wszystkim autorom oraz tym, którzy pomogli mi lepiej zrozumieć otaczającą mnie rzeczywistość.

Koncepcja essenceizmu

Na początku chciałem zaznaczyć, że jestem badaczem poszukującym odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące całej ludzkości. Potrzebuję trochę pomocy, ale przede wszystkim przyjacielskiej współpracy. Chciałbym się szerzej włączyć w światową wymianę poglądów naukowych. W moim przypadku chodzi o te poglądy, którymi dotychczas zajmowała się teologia, a teraz wreszcie powinna się zająć nauka. Ja tak uważam.

Od wielu lat słuchałem oświadczeń naukowców, że nauka nie może zajmować się badaniem istnienia Boga, gdyż nie ma do tego odpowiednich narzędzi. Przyjmowałem ten fakt ze zrozumieniem, aż do momentu, w którym postanowiłem sam stworzyć takie narzędzia. Jak bowiem sobie uświadomiłem, dawno temu ludzie uważali, że poznanie kosmosu, przebywanie w nim oraz podróże międzyplanetarne są niemożliwe. Jednak późniejszy rozwój cywilizacji spowodował powstanie odpowiednich narzędzi do poznania i zdobycia kosmosu. Pojawiły się teleskopy optyczne, radioteleskopy, sondy, statki i promy kosmiczne oraz wiele systemów umożliwiających zbadanie początków powstania wszechświata i jego obecnego stanu. Świadomy możliwości ludzkiego umysłu oraz biorąc przykład z odwagi naukowców, stworzyłem logiczny system „narzędzi” przystosowany do badania możliwości istnienia Boga – Pierwszej Przyczyny oraz sfery poza czasem i przestrzenią, czyli świata duchowego. Ten system to essenceizm.

Wiele lat temu naukowcy z różnych uniwersytetów i instytutów stworzyli Internet, aby dzielić się wiedzą na poziomie światowym. Bardzo to usprawniło rozwój nauki. Doprowadziło też do rozprzestrzenienia się wiedzy i informacji na niespotykaną dotychczas skalę. Teraz jest możliwe dzielenie się wiedzą o Bogu, o świecie duchowym, o duchowości istniejącej w człowieku niezależnie od różnych doktryn religijnych.

Główne światowe religie przypominają w pewnym stopniu mitologię starożytną, gdyż są pełne dawnych wierzeń, legend i tradycji. O ich treści decydują różne objawienia, wizje, a co najważniejsze narzucone dogmaty. Najczęściej wszystkie te zjawiska są sprzeczne z osiągnięciami nauki. Oznacza to, że kierują się one samą wiarą, bez stosowania logicznej analizy tego, co zostało przedstawione do wierzenia. Często reguły postępowania narzucone wiernym przeczą zdrowemu rozsądkowi, a nawet odrzucają ewidentne dowody naukowe. Dobrze, że tego typu praktyki zyskują coraz mniej zwolenników. Dzięki rozwojowi astrofizyki, fizyki kwantowej, chemii molekularnej, mikrobiologii i innych nowych gałęzi nauki możemy odnowić dotychczasowe poglądy na najistotniejsze zjawiska dotyczące powstania wszechświata, pojawienia się życia w przyrodzie i zaistnienia człowieka. Również dzięki rozwiniętej tolerancji wobec poglądów innych ludzi można dziś być niewierzącym lub wyrażać niezależne opinie na tematy, które dotychczas były domeną wyznań religijnych. Dziś już rzadko zwalcza się poglądy sprzeczne z doktrynami i dogmatami uznanych religii lub z tak zwanymi prawdami objawionymi.

Ja w tym opracowaniu zajmuję się właśnie logiczną i obiektywną analizą pojęć, którymi dotychczas zajmowała się teologia. Dlatego napisałem o potrzebie przyjacielskiej współpracy z innymi badaczami podobnych tematów. Zauważyłem, że wielu ludzi ma pewne doświadczenia i przeżycia dotyczące zjawisk duchowych, podczas gdy ja jestem często na poziomie teoretycznym. Religia, a czasem nawet nauka, popełniają wiele błędów z punktu widzenia zdrowej logiki i racjonalnego myślenia. Dlatego prowadzę własne badania i przeprowadzam logiczne analizy pojęć wychodzących poza zjawiska czasoprzestrzeni wszechświata. Tego dotyczy ten tekst i moja strona internetowa mająca w nazwie essenceizm.

Essenceizm 1

Bóg nie jest z tego świata - link

Essenceizm 1_Okladka przednia

Essenceizm 2

My jesteśmy z tego świata - link

Essenceizm 2_Okładka przednia

Essenceizm 3

Zło jest z tego świata - link

Essenceizm 3_Okładka przednia

Essenceizm 4

Wizja nie z tego świata - link

Essenceizm 4_Okladka przednia

Essenceizm 5

Wieczność nie jest z tego świata - link

Essenceizm 5_Okładka przednia

Najważniejsze tematy prezentowanych książek:

1. Jaki jest Bóg – Natura Boga

2. Gdzie znajduje się Bóg?

3. Jak wyobrazić sobie Boga?

4. Pierwsza Przyczyna

5. Stwórca – Byt Pierwoistny

6. Wszechmoc - Energia Pierwszej Przyczyny

7. Wszechświat tkwi w Bycie Pierwoistnym

8. Doskonałość Boga

9. Bóg – Absolutne Dobro

10. Essenceizm – zasady systemu

11. Narzędzia essenceizmu

12. Cele essenceizmu

13. Czym nie jest essenceizm?

14. Wartość poziomu indywidualnego

15. Miedzy nauką i religią

16. Essenceizm a wizja wszechświata

17. Początek ludzkości

18. Idea Opatrzności Bożej

19. Czarny scenariusz dla ludzkości

20. Rozum, wiedza czy wiara

21. Logiczna analiza rzeczywistości

22. Najważniejsze kwestie wiedzy o Bogu

23. Idee essenceizmu wobec filozofii

24. Idee essenceizmu wobec teologii

25. Idea doskonałego świata

26. Człowiek – istota wieczna

27. Człowiek a inne byty duchowe

28. Świat duchowy - zasady funkcjonowania

29. Odejście od dobra

30. Geneza zła

31. Tożsamość osobowego zła – Szatan

32. Pozycja Szatana wobec ludzi

33. Skutki wpływania Szatana na ludzi

34. Świat duchowy obecnie

35. Człowiek wobec wiecznej przyszłości

36. Długa droga ludzkości do wieczności

37. Zrozumienie obecnego stanu świata

38. Konieczność naprawy naszego świata

39. Warunki zbawienia

40. Alternatywne scenariusze zbawienia

41. Jak praktycznie zbawiać świat

42. Essenceizm - wiedza zastępuje wiarę

43. Proponowany cel badań naukowych

44. Kosmiczna wizja rzeczywistości

45. Futurologiczna nadzieja dla ludzkości.

 

Essenceizm 6

Nieprawdziwi bogowie z tego świata             (publikacja w późniejszym czasie)

Essenceizm 6_Okładka przednia

Essenceizm 7

Jednak nadzieja jest z tego świata                (publikacja w późniejszym czasie)

Essenceizm 7_Okładka przednia

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

Na tej stronie przedstawiona jest treść kilku książek dotyczących analitycznego sytemu o nazwie essenceizm:                            

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”