Rozdział 26

Dlaczego zło jest takie groźne?

Ponieważ dobro ma swoje źródło w Osobowości Bytu Pierwoistnego, to zło, będące jego przeciwieństwem, też ma swoje źródło osobowe, czyli Szatana. To rzutuje od zawsze na stan tego świata. Essenceizm twierdzi, że sytuacja moralna ludzkości jest wciąż trudna, gdyż Bóg nie może bezpośrednio uczestniczyć w likwidacji zła. Nie ma Go tu z nami, a równocześnie Szatan ma do nas stały dostęp. W takim razie, przy bezczynności ludzi, zło mogłoby trwać wiecznie. 

Sprawę pogarsza jeszcze fakt, że wśród ludzi wiedza o mechanizmach zła jest bardzo uboga. Zadziwiające jest to, że choć Jezus traktował Szatana jako najgroźniejszego przeciwnika w historii ludzkości, to spadkobiercy Jego nauk postępują odwrotnie do swego Mistrza. Albo lekceważą jego istnienie, albo głoszą, że Szatan jest już postacią przegraną, a jego działanie ma charakter konwulsji dawnego „władcy tego świata”. Są to bardzo szkodliwe poglądy dla ludzkości. Także inne religie, idąc śladem chrześcijan, skwapliwe podtrzymują mit o zwyciężonym Szatanie.

Tymczasem sytuacja jest równie groźna jak przed pojawieniem się Jezusa. Co prawda zwyciężył On w indywidulnym pojedynku z upadłym Archaniołem, ale na poziomie światowym Szatan pozostaje nadal „księciem tego świata”. Zatem ostrzeżenia Jezusa powinny być dalej aktualne. Tymczasem ze strony religii wciąż nie widać przeciwdziałań wobec władzy „pana tego świata”. Tak było, tak jest i tak może być zawsze w przypadku czarnego scenariusza dla ludzkości. Ja jednak o tym piszę, gdyż bardzo, ale to bardzo, nie chcę, żeby taki scenariusz trwał na wieki…

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

Ta strona internetowa przedstawia zawartości książek o systemie analitycznym o nazwie essenceizm,                                                            który ukształtował:

                                                   Teorię Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”