Rozdział 10

Essenceizm jako instrument do analizy zła

Skoro od tysięcy lat zło funkcjonuje w naszej cywilizacji i skoro z jego powodu nasz świat wciąż nie staje się lepszy, to ten fakt powinien skłaniać do głębokiej analizy naszej sytuacji. Nauka zawsze bada przyczyny wszelkich zjawisk, a zatem dobrze by było, żeby udostępniła swoje metody badawcze do zrozumienia zła jako przyczyny cierpienia ludzi na naszej planecie.

Właśnie z tego względu essenceizm postawił sobie za zadanie zbadanie zła i jego przyczyn, używając metod zbliżonych do naukowych. Choć trudno jest użyć nauki głównego nurtu do zajęcia się problemami metafizycznymi, to można jednak przystosować niektóre naukowe instrumenty badawcze do lepszego zrozumienia tej sfery ludzkiej aktywności.

Po zaprezentowaniu Bytu Pierwoistnego w pierwszej książce o essenceizmie i idei związanych istnieniem takiego Bytu w drugiej książce, przystępuję teraz do szczegółowej analizy przyczyn obecnego złego stanu naszej cywilizacji. Poprzednio mój system potwierdził istnienie dobra jako sedna działania i istnienia Bytu Pierwoistnego. Niniejsza część dotyczy gorszej strony ludzkiej egzystencji, czyli zjawiska zła. Zatem w następnych rozdziałach zostaną przeanalizowane takie tematy jak geneza zła i jego forma osobowa. Zostaną też przedstawione negatywne zjawiska niszczące osobowość człowieka i naszą cywilizację.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

Ta strona internetowa przedstawia zawartości książek o systemie analitycznym o nazwie essenceizm,                                                            który ukształtował:

                                                   Teorię Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”