Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

Część 4 – Przywrócenie dobra – Zbawienie

28. Konieczność naprawy naszego świata

29. Oczekiwanie na zbawienie

30. Ostatnie Dni i koniec świata

31. Warunki zbawienia

32. Syn Boży jako godny przeciwnik Szatana

33. Alternatywne scenariusze zbawienia

34. Jak przygotować zbawienie świata?

35. Konieczność zmiany działania religii

36. Wnioski z systemu essenceizm

 

Zadanie dla ludzkości

Prezentując Byt Pierwoistny, essenceizm wykazuje, że Bóg nie może bezpośrednio angażować się w zbawienie świata.

Jest tak ze względu na Jego główne przymioty, a szczególnie doskonałość, wieczność i niezmienność.

Nieangażowanie się Bytu Pierwoistnego w zbawienie wynika również z faktu, że jest On absolutnie dobry, czyli nie zna zła.

Należy jeszcze dodać, że Byt Pierwoistny dlatego nie może uczestniczyć w zbawieniu świata, gdyż, robiąc to, musiałby poprawiać Swoje własne dzieła i przez to stać się Bogiem niedoskonałym.

Ponieważ essenceizm doszedł do powyższych wniosków, warto przeanalizować, co musi zrobić ludzkość, aby nastąpiło zbawienie.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii