Rozdział 29

Oczekiwanie na zbawienie

Część wyznań chrześcijańskich oczekuje, że w każdym momencie, gdy tylko Bóg tego zechce, dokona Sądu Ostatecznego lub zdecyduje o końcu świata. Jednakże zgodnie z analizą essenceizmu nic takiego nie może mieć miejsca. Stwórca jest bowiem doskonałym architektem wszechświata, a więc nie mógłby zniszczyć Swojego dzieła tylko dlatego, że na Ziemi zostało wytworzone zło.

Dochodzi do tego fakt, że Byt Pierwoistny, określony przez essenceizm jako absolutnie dobry i doskonały Bóg, nie powinien segregować ludzi na tych, których akceptuje, i na tych, których odrzuca. Właśnie takie zjawisko oznaczałoby wprowadzenie Jego Sądu Ostatecznego. Takie działanie uczyniłoby Stwórcę niedoskonałym. Niestety liczne religie dla swoich potrzeb właśnie tak ukształtowały „swego boga”, stąd można go nazwać ich bogiem wyimaginowanym.

Poza tym essenceizm konsekwentnie twierdzi, że Bóg nie zna zła, co również wyklucza Jego starania o przeprowadzenie zbawienia lub końca świata. Zatem nie należy również oczekiwać od Boga, że to On podejmie decyzję o zesłaniu z nieba likwidatora tego zła, czyli Zbawiciela.

Powyższe twierdzenia są w oczywistym konflikcie z wiarą wielu religii, takich jak judaizm, islam, a przede wszystkim chrześcijaństwo. W tych religiach powoływanie przez Boga patriarchów, proroków, świętych, a w końcu zsyłanie Mesjasza jest tak ugruntowane, że trudno teraz z tym dyskutować.

Essenceizm proponuje swoisty reset w rozumieniu Boga, którego wstępnie nazwał Bytem Pierwoistnym. Ten Byt przeznaczył Ziemię na miejsce dla rozwoju Swoich dzieci do stanu doskonałości. Zanim tego dokonał, przygotował wszystko, aby ludzie mogli się prawidłowo na niej rozwijać. Gdyby tego nie zrobił, byłby Bogiem niedoskonałym. Zatem koncepcja świata została przez Niego dopracowana pod każdym względem. Można nawet przypuszczać, że Jego model cywilizacji wprowadzony został nie tylko u nas na Ziemi, ale również w innych miejscach w kosmosie. Essenceizm stale twierdzi, że doskonałe dzieło Stwórcy nie może podlegać żadnej dalszej modyfikacji przez jakikolwiek proces niepochodzący od Niego.

W oparciu o powyższe można stwierdzić, że ci, którzy twierdzą, że proces zbawienia jest nadzorowany przez Boga, nie mają właściwego zrozumienia, kim naprawdę jest doskonały Stwórca. Oczywiście nie ma wątpliwości, że zbawienie jest potrzebne ludzkości. Nie powinno się jednak dostosowywać działań Boga do ludzkich pragnień, gdyż taki stan zafałszowuje nie tylko Jego Osobowość, ale skutkuje również błędnymi oczekiwaniami mieszkańców Ziemi. Powoduje to również sytuację, w której ludzie, zamiast starać się naprawić istniejącą rzeczywistość, oczekują, że zrobi to za nich wszechmogący Bóg. Taka sytuacja zadowala większą część religii, pozbawiając je równocześnie jednego z głównych powodów ich istnienia.

Wszystkie powyższe argumenty przemawiają za koniecznością dość poważnych zmian w pojmowaniu zjawiska zbawienia. Dlatego essenceizm proponuje ponowne przeanalizowanie tego tematu. Służą temu wszystkie inne tematy tego opracowania.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii