Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”

Część 4 – Miłość przywróci nam prawdziwy świat

28. Wizja miłości we wszechstworzeniu

29. Stan między wiedzą a wiarą

30. Dobro i zło wobec miłości Boga

31. Istoty dziedziczące miłość od Stwórcy

32. Rola jednostki w zbawieniu świata

33. Miłość głoszona przez Syna Bożego

34. Zrozumienie naszej przyszłości

35. Ponadczasowa metoda odnowy świata

36. Konieczność powrotu czasu miłości

 

Dzieło Byt Pierwoistnego przeznaczone dla ludzi

Według essenceizmu Byt Pierwoistny zakończył już proces tworzenia fizycznej rzeczywistości. Z tego wynika, że Stwórca po ukształtowaniu wiecznego i nieograniczonego przestrzennie środowiska dla Swoich dzieci przekazał im go jako miejsce dochodzenia do doskonałości. Odtąd wszechświat ma wyłącznie jednego gospodarza, to znaczy nas, ludzi.

Doskonały Stwórca nie wraca do stworzonego dla nas środowiska, aby coś w nim poprawić. Inaczej musiałby potwierdzić, że jest niedoskonały i czegoś nie dopracował. W skali wieczności prędzej czy później ludzkość zrealizuje przygotowaną przez Byt Pierwoistny koncepcję wszechświata.

Trzeba mieć świadomość, że Stwórca naprawdę zakończył Swoje działo i nie będzie już nic w nim modyfikował. Teraz czeka na owoc Swej działalności w sferze poza czasem i przestrzenią. Czeka na okres, w którym będzie wiecznie przeżywał radość i szczęście ze Swoimi dziećmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii