Rozdział 36

Konieczność powrotu czasu miłości

Byt Pierwoistny nie chowa się przez nami. Nie chce być tajemniczy i nieznany. Można Go poznać logicznie i bez tajemnic. To nasz kochany Ojciec, najbliższa nam Osoba. Warto Go naprawdę mocno pokochać.

To my zostaliśmy „schowani” i ukryci” przez naszym Stwórcą. Dokonał tego nasz dawny wychowawca z pierwszych chwil istnienia ludzkości. Jest nim Archanioł Lucyfer, przemieniony w Szatana na skutek zniszczenia prawdziwej miłości. Tego faktu od wieków nie chcemy przyjąć, nie wierzymy w Szatana, a także naśmiewamy się z tych, którzy mówią o nim. Jednak bez zrozumienia jego istnienia, nie jesteśmy w stanie zrozumieć Bytu Pierwoistnego, Twórcy samego dobra.

Trzeba zdecydowanie uwolnić się z tej sytuacji. Oczywiście wymaga to wielkiego wysiłku, gdyż od wieków tkwimy w złym stanie, odcięci od Stwórcy. Sposób na powrót do Naszego Ojca wyjaśnił nam dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus. Niestety przypłacił to życiem, co pokazuje, jak trudnym procesem jest pozbycie się zła, a dokładniej władzy Szatana nad ludzkością. Nadzieją jest to, że Syn Boży, czyli Człowiek z czystą pierwoistną naturą oraz bez więzi z Szatanem, może stoczyć z nim zwycięski pojedynek. Ten Człowiek, narodzony wśród nas, pokazał nam sposób na odwrócenie złego kierunku siły władzy i przywrócenia prawdziwej miłości. To dało początek największej nadziei w dziejach ludzkości. Niestety Jego nauki nie zostały praktycznie wprowadzone w życie, a więc nadal nie kochamy się prawdziwą miłością. Od tysięcy lat niszczymy ją, uniemożliwiając powstanie trwałych więzi miłości między ludźmi.

Przypominam, że Bóg jest naszym Ojcem. Mamy więc osobiste prawo łączyć się z Nim w każdym czasie i w każdym miejscu. Mamy z Nim od zawsze więź serca, pomimo że tkwimy w niewoli Szatana. Tego prawa do wieczności z naszym Ojcem nie może nam nikt zabrać, zawłaszczyć ani poddać kontroli. Jest tak, gdyż od Niego mamy w sobie wieczną osobę duchową. Mamy też możliwość odzyskania siły miłości dzięki Synowi Bożemu. Tego również nikt nie może nam zabronić. To nasze prawo, nasza prywatna więź serca z Nim. Gdy to zrozumiemy, to zarazem odbudujemy prawdziwą miłość i uzdrowimy naszą cywilizację.

Gdy duchowni pytają mnie, w jaki sposób bez ich udziału chciałbym zbawić świat, to prezentuję im nadzieję związana z „wirusem miłości”. Przecież na naszych oczach wirus COVID-19 opanował cały świat, przenosząc się z osoby na osobę. Nie potrzebował żadnych struktur wyznaniowych ani zarządzania przez odgórną władzę. Miał tylko jeden cel: opanować człowieka, czyli zmieniać go w organizm dostosowany do siebie. W ten sam sposób „wirus miłości” może przenosić się z człowieka na człowieka, uaktywniając tę miłość, którą Byt Pierwoistny zaszczepił każdemu z nas. Transfer „wirusa miłości” może dokonywać się także dzięki Internetowi. W przeciwieństwie do tej „wirusowej” metody zbawienia organizacje religijne nie są w stanie obdarzać miłością wszystkich ludzi bez wyjątku. Niestety zajęły ważną sferę społeczną, stając się tylko władzą równoległą do tej politycznej.

Przez mój system essenceizm chcę zwrócić uwagę na obecną sytuację ludzkości i skłonić ludzi do zmiany postrzegania rzeczywistości. To moje marzenie.

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii