Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

Część 3 – Lepsze zrozumienie drogi do wieczności

19. Warunki zrozumienia wieczności

20. Nauka pomaga zrozumieć wieczność

21. Powód niezrozumienia wieczności

22. Lepsze zrozumienie nauk Jezusa

23. Lepsze zrozumienie misji aniołów

24. Lepsze zrozumienie przyczyny zła

25. Lepsze zrozumienie dobra i zła

26. Lepsze zrozumienie naszych dziejów

27. Lepsze zrozumienie likwidacji zła

 

 

Zrozumienie ludzkiej wieczności

Według essenceizmu ludzkie życie bez wieczności nie ma sensu. Fizyczny stan życia jest atrybutem bytów zwierzęcych, podczas gdy człowiek nie jest zwierzęciem.

Jeśli jakiś człowiek jest pewien, że jego życie ogranicza się do kilkudziesięciu lat spędzonych w świecie fizycznym,

to w rzeczywistości uważa się za końcową część łańcucha ewolucji w formie najbardziej rozwiniętego ssaka.

Warto jednak zauważyć, choćby z uwagi

na rozwój ziemskiej cywilizacji, że  nie jesteśmy zwierzętami.

Essenceizm niezmiennie twierdzi, że człowiek jest osobną kategorią bytu, niebędącą zwierzęciem. Mój system uważa człowieka

za wieczną istotę mającą towarzyszyć równie wiecznemu Bytowi Pierwoistnemu

we wspólnym „domu” zwanym sferą poza czasem i przestrzenią, a popularnie światem duchowym.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii