Rozdział 21

Powód niezrozumienia wieczności

Dla właściwego zrozumienia obecnego stanu ludzkości należałoby najpierw uświadomić wszystkim ludziom, że obecna rzeczywistość jest niezgodna z pierwotnymi założeniami Stwórcy. Wymaga to niezależnej analizy wszelkich zjawisk, które zaszły na samym początku dziejów ludzkości oraz odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie doszło do powstania świata zgodnego z koncepcją Stwórcy. W ramach mojego systemu przeprowadziłem taką analizę w trzeciej książce o essenceizmie o podtytule „Zło jest z tego świata”. Miało to na celu zrozumienie mechanizmów zła i uświadomienie ludzkości, w jaki sposób Szatan wpływa na nasze losy. Tam też opisałem dokładnie, kim jest Szatan i jak doszło do tego, że żyjemy obecnie w rzeczywistości stworzonej przez niego. Te opisy dotyczyły zwłaszcza przejętej po nim upadłej natury.

Wszczepienie w nas upadłej natury można porównać do wprowadzenia przez programistę wirusa albo złośliwego kodu do systemu informatycznego. Po tej czynności programista nie musi już sam wpływać na destrukcję każdego poszczególnego komputera, gdyż robi to za niego wirus zarażający cały system. Szatan nie musi zatem sterować poszczególnymi ludźmi, gdyż wszczepiona przez niego upadła natura dość dokładnie penetruje osobowości ludzkie. Nie należy się zatem zastanawiać nad tym, czy wielcy zbrodniarze doświadczali bezpośredniego wpływu „księcia tego świata”. Określił to Jezus Chrystus w przypadku wpływu Szatana na żydowskich przywódców religijnych. Nazwał go po prostu ich ojcem. Pytanie zatem brzmi, czy wszyscy mamy za ojca Szatana, czy tylko jacyś wyjątkowo źli ludzie. Niestety, jego „ojcostwo” w postaci upadłej natury jest w każdym z nas . Choć przeciw duchowemu ojcostwu Szatana buntuje się nasza pierwotna natura, to ta druga, upadła, czyni z nas jego podwładnymi. Ten stan potwierdzał Jezus przy różnych okazjach, nazywając Szatana „panem tego świata”.

Nie ma lepszego wytłumaczenia zjawiska, że Szatan i jego demony mają destrukcyjny wpływ na ludzi, jak tylko przez mechanizm funkcjonowania wszczepionej w nas upadłej natury. Oddziaływanie pochodzące od uczuć upadłego Archanioła i jego upadłych aniołów nieustannie kształtuje część naszej osobowości. My, żyjąc w konkretnych warunkach, kierujemy się tym złym wpływem, przenosząc swój stan na codzienne życie. Dlatego u ogromnej części ludzi, obok dobrych myśli i pragnień, stale funkcjonują złe uczucia, myśli i pragnienia. Niestety niewielu z nas właściwie ocenia wpływ zła na samych siebie. Większość lekceważy to zjawisko, uznając raczej dobry wpływ Boga na ludzkość. Jednakże essenceizm podkreśla, że to Szatan, a nie Bóg jest obecny w naszym świecie.

Ważnym uczuciem człowieka jest pragnienie bycia wiecznym. Wynika ono z naszej pierwotnej natury, gdyż Stwórca chciał, abyśmy prowadzili wieczne życie u Jego boku. Miało się to dokonać w oparciu o wiedzę wynikłą z naszej pierwotnej natury. Zło polega na tym, że upadła natura podtrzymuje w nas wiedzę przeczącą istnieniu tej wieczności. To powoduje znikomą świadomość o tej naszej fundamentalnej wartości. Z tego powodu nie mamy też właściwego rozeznania rzeczywistości pochodzącej od Stwórcy.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii