Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

Część 2 – Wieczny świat duchowy jako nasz dom

10. Rozwój duchowy ludzkości

11. Wieczność człowieka i innych istot

12. Świat duchowy – stan pierwoistny

13. Obecny stan świata duchowego

14. Współdziałanie z osobami ze świata duchowego

15. Życie wieczne krok po kroku – wizja I

16. Wiedza o następnym życiu – wizja II

17. Człowiek wobec śmierci – wizja III

18. Nasza droga do wieczności – wizja IV

 

 

Zrozumienie świata duchowego

Świat duchowy jest rzeczywistością duchową przeznaczoną do życia dla wszelkich istot duchowych.

Podczas gdy świat fizyczny jest znany każdemu z nas, to świat duchowy nie dla wszystkich jest zrozumiały. Jest on jakby oddzielony od naszej rzeczywistości,

 gdyż posiada swoją własną rzeczywistość, inną niż nasza. Essenceizm określa ją jako sfera poza czasem i przestrzenią.

Z ziemskiego punktu widzenia świat duchowy może być w pewnym sensie nakładką na świat fizyczny, ale nakładką niewyobrażalnie większą od świata fizycznego. Dlatego można powiedzieć,

 że świat duchowy pełni zdecydowanie nadrzędną rolę nad światem fizycznym.

Trzeba jeszcze dodać, że pierwotnie

w zamierzeniach Stwórcy świat duchowy stanowił jedną wieczną sferę życia. 

Na dodatek przewidziana była swobodna wymiana energetyczna i informacyjna między oboma światami.

Niestety tak teraz nie jest.