Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

Część 3 – Nauka i Bóg

19. Między nauką a religią

20. Bóg – Jego cechy, atrybuty i możliwości

21. Inna rzeczywistość obok naszej

22. Jak powstał wszechświat?

23. Początek ludzkości

24. Pełna wizja rzeczywistości

25. Cuda są czy nie?

26. Rozum, wiedza czy wiara

27. Logiczna analiza rzeczywistości

 

Dlaczego ten temat?

Uważam, że mam prawo do zabierania głosu w sprawie zależności między religią i nauką, ponieważ nie stoję po żadnej ze stron, ani po stronie nauki, ani religii. Prędzej można mi zarzucić, że staram się pogodzić racje obu stron. Nie będę zaprzeczał, że moim zadaniem jest zbliżyć do siebie obie te dziedziny życia. Z uwagą obserwuję wszystko, co mnie otacza. Prowadzi mnie to do logicznej i racjonalnej analizy stanu wszechświata, w czym idę ramię w ramię

z nauką. Równocześnie pełnię rolę niezależnego religijnego badacza dzieła dokonanego przez Stwórcę.

Największym polem do współdziałania między religią a nauką jest sam człowiek. To on bowiem utworzył te dwie dziedziny życia. Zatem powinien się on poruszać swobodnie na obu tych płaszczyznach badawczych. Dlatego żadnej ze stron dyskusji nie wolno traktować drugiej z lekceważeniem lub eliminować jej punktu widzenia z prac badawczych.