Rozdział 20

Bóg –

Jego określenia i atrybuty wobec Jego możliwości

Określenia (Cechy)

Te, które są konieczne, aby traktować Boga jako obiekt poznania.

Na wstępie do tego opracowania podałem podstawowe cechy Boga potrzebne do późniejszego zrozumienia Jego głównych atrybutów. Te określenia to:

powinien być Bytem Pierwoistnym,

powinien być Sprawczą Pierwszą Przyczyną,

powinien być Początkową Koniecznością,

powinien być Pierwotnym Źródłem Wszystkiego,

powinien być Absolutem,

powinien być Doskonałością,

powinien być Absolutnym Dobrem,

powinien być Nieskończonością i Wiecznością.  

Atrybuty (Przymioty)

Te, które są potrzebne, aby analizować istnienie Boga.

Atrybuty Strony Duchowej Boga, czyli Jego Osobowości, są następujące:

To Jego Inteligencja, Wola i Uczuciowość, odbierane przez ludzi jako Jego Wszechwiedza, Dobro i Miłość. Z nich wynikają Jego Prawa i Zasady, odbierane przez ludzi jako prawa natury.

Atrybut Strony Fizycznej Boga stanowi Energia Pierwszej Przyczyny, inaczej Praenergia, odbierana przez ludzi jako różne stany energii i materii.

Możliwości (Umiejętności)

To, czym ludzie obdarzają Boga albo jakie mają o Nim wyobrażenie.

Jest wszechmocny,

jest wszechobecny,

jest wszystkowiedzący,

jest sprawiedliwy

jest miłosierny,

i tak dalej…

Tymi oraz jeszcze wieloma innymi możliwościami obdarzyli Go ludzie, tworząc religie. To są właściwie ludzkie cechy w skali makro przeniesione z ludzi na Boga. Wszystkie te określenia wymagają osobnego wyjaśnienia. Niestety, każda z głównych religii tłumaczy je na swój sposób, tworząc swoją odrębną teologię i dogmatykę.

Z uwagi na uniwersalne podejście do zagadnienia istnienia Boga jako Bytu Pierwoistnego, nie odnoszę się w tym opracowaniu do tych nadanych Mu przez religie możliwości. Są one bowiem aktem wiary każdego poszczególnego wyznania.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii