Rozdział 20

Bóg –

Jego określenia i atrybuty wobec Jego możliwości

Określenia (Cechy)

Te, które są konieczne, aby traktować Boga jako obiekt poznania.

Na wstępie do tego opracowania podałem podstawowe cechy Boga potrzebne do późniejszego zrozumienia Jego głównych atrybutów. Te określenia to:

powinien być Bytem Pierwoistnym,

powinien być Sprawczą Pierwszą Przyczyną,

powinien być Początkową Koniecznością,

powinien być Pierwotnym Źródłem Wszystkiego,

powinien być Absolutem,

powinien być Doskonałością,

powinien być Absolutnym Dobrem,

powinien być Nieskończonością i Wiecznością.  

Atrybuty (Przymioty)

Te, które są potrzebne, aby analizować istnienie Boga.

Atrybuty Strony Duchowej Boga, czyli Jego Osobowości, są następujące:

To Jego Inteligencja, Wola i Uczuciowość, odbierane przez ludzi jako Jego Wszechwiedza, Dobro i Miłość. Z nich wynikają Jego Prawa i Zasady, odbierane przez ludzi jako prawa natury.

Atrybut Strony Fizycznej Boga stanowi Energia Pierwszej Przyczyny, inaczej Praenergia, odbierana przez ludzi jako różne stany energii i materii.

Możliwości (Umiejętności)

To, czym ludzie obdarzają Boga albo jakie mają o Nim wyobrażenie.

Jest wszechmocny,

jest wszechobecny,

jest wszystkowiedzący,

jest sprawiedliwy

jest miłosierny,

i tak dalej…

Tymi oraz jeszcze wieloma innymi możliwościami obdarzyli Go ludzie, tworząc religie. To są właściwie ludzkie cechy w skali makro przeniesione z ludzi na Boga. Wszystkie te określenia wymagają osobnego wyjaśnienia. Niestety, każda z głównych religii tłumaczy je na swój sposób, tworząc swoją odrębną teologię i dogmatykę.

Z uwagi na uniwersalne podejście do zagadnienia istnienia Boga jako Bytu Pierwoistnego, nie odnoszę się w tym opracowaniu do tych nadanych Mu przez religie możliwości. Są one bowiem aktem wiary każdego poszczególnego wyznania.