Essenceizm 8 - Rezczywistość z tego i nie z tego świata

Część 2 – Rzeczywiste zło tego świata

10. Analiza powstania Szatana i zła
11. Nieprawdziwy bóg tego świata
12. Działanie mechanizmu władzy Szatana
13. Mamy nieprawdziwą wizję świata
14. Dwie sprzeczne ze sobą rzeczywistości
15. Rezultat śmierci duchowej ludzi
16. Trudność w usunięciu zła
17. Wpływ Szatana na ludzi
18. Nowotwór totalitaryzmu wbrew demokracji

 

Przekazywanie prawdy

Można powiedzieć, że każdy człowiek szuka prawdy pisanej przez małe „p”. Ja w tym opracowaniu proponuję poznanie Prawdy pisanej przez duże „P”, czyli wiedzy o Stwórcy jako Bytu Pierwoistnego. Dzięki tej wiedzy możemy poznać prawdziwą rzeczywistość stworzoną przez Niego. Zatem potrzeba nam prawdy zarówno przez małe „p”, jak i przez duże „P”. Niestety obecnie na Ziemi mamy inną, złą rzeczywistość. To opracowanie służy zbadaniu obu tych prawd.

Wiedza tu zawarta jest oczyszczona ze wszelkich urojeń, marzeń, dogmatów, a także z wszelkich wizji religijnych. Taka postawa odsłoniła brutalną prawdę, że nasz obecny świat jest chory na chorobę o nazwie zło.

Równie brutalną prawdą jest to, że z powodu tej choroby nie zdajemy sobie sprawy, kto tak naprawdę rządzi naszym światem. Jeżeli nie jest to nim Stwórca, to logicznym wnioskiem jest to, że władcą naszego świata jest ten, o którym mówił Jezus, czyli Szatan.

Choroba zła ma jeszcze jeden aspekt. Mianowicie, że nasz świat musimy wyleczyć sami, gdyż Byt Pierwoistny nie zna zła i nie uczestniczy w życiu świata obciążonego złem.

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii