Rozdział 17

Wpływ Szatana na ludzi

Szatan był, jest i na razie wciąż będzie największym wrogiem ludzi. Bez wątpliwości jest najgroźniejszą istotą, przewyższającą swoim złem wszytko, co można sobie wyobrazić. Pisałem o tym we wszystkich moich opracowaniach. Dodam jeszcze jedno twierdzenie, że był on głównym źródłem zła w najtragiczniejszych wydarzeniach w historii ludzkości. Według systemu essenceizm całe zło tworzone przez ludzi pochodzi od niego. Widzimy to najczęściej w formie złej władzy politycznej, bo to się najbardziej rzuca w oczy. Widać to też, gdy wybuchają konflikty przyjmujące formę wojen, szczególnie światowych. Tym największym krzywdom towarzyszy tak zwane mniejsze zło, które nie zawsze jest takie małe, jak się nam wydaje. Dostrzegając kłamstwa, pychę, niesprawiedliwość społeczną, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że mogą one przekształcić się w jeszcze bardziej złe zjawiska.

Szatan jako przemieniony opiekun pierwszych ludzi wykorzystuje nadal swoją pozycję, aby zawładnąć pojedynczymi osobami. Kiedyś na początku historii miał nauczyć posługiwania się miłością, aby w formie służby była systemem organizującym życie społeczne. Po odwróceniu kierunku siły miłości, co spowodowało powstanie siły władzy, Szatan nadal „opiekuje się” ważnymi jednostkami, aby nauczyć ich posługiwania się w jego imieniu siłą władzy. Daje to jemu stałe panowanie nad ludzkością. W zawoalowany sposób wybrani i wyedukowani przez niego liderzy w różnych krajach świata bardzo łatwo zdobywają władzę. Potrafią oni opanować umysły wielu ludzi, którzy podporządkowują się im i ślepo wykonują ich rozkazy. Takie jednostki swoją szatańską siłą sieją przymus, strach, a nawet śmierć. To zjawisko znamy z tyranii wielu przywódców politycznych, którzy wciąż tworzą tyranie i totalitaryzmy, a także niszczą demokrację.

Jak zatem Szatan steruje naszym światem?

Według systemu essenceizm dokonuje tego przez struktury polityczne, finansowe i religijne kierowane przez opanowanych przez niego ludzi. Oznacza to, że ze względu na istnienie w nas odziedziczonej od niego upadłej natury jesteśmy stale podatni na jego wpływ. Według essenceizmu od początku naszej cywilizacji Szatan stale znajduje sobie jednostki całkowicie mu posłuszne. Trudno dziś w pełni ocenić ogrom zła, które one wyrządziły, gdyż czas w dużym stopniu zatarł ślady po zbrodniach królów, cesarzy czy innych władców. Ci ludzie potrafili zgromadzić wokół siebie dużą grupę zwolenników, którzy razem z nimi dokonali dużo zła nie tylko we własnych narodach, ale także w szerszym zakresie. Znamy takie postacie z ostatnich lat, jak Hitler, Mao-Tse-tung, Stalin, czy Putin, którzy wynieśli poziom zbrodni do najwyższych form. Siłą swej złej władzy podporządkowali sobie dużą ilość ludzi, którzy tworzyli z nimi mechanizmy ludobójstwa prowadzące do śmierci milionów istot ludzkich. Opisując te czasy, trudno uniknąć wniosku, że za tym mechanizmem zła stoi przede wszystkim Szatan. Oznacza to, że Szatan i jego demony stworzyli modelową strukturę władzy, na której wzorują się zbrodnicze jednostki. Dlatego analizy essenceizmu niezmiennie wykazują, że Szatan rządzi nami za pośrednictwem podporządkowanych sobie ludzi władzy, tej politycznej, tej religijnej lub tej finansowej.

Zatem oddziaływanie różnych światowych struktur opanowanych przez Szatana i jego demony, stale wpływają na naszą wolę, a przez to na nasze losy. Ten mechanizm może czasami być bardzo silny. Dotyczy to przede wszystkim możliwości sterowania liderami struktur politycznych, które wpływają na miliony ludzi. Zarówno oni, jak i ci, którzy są pod ich bezpośrednim wpływem, prawie nigdy nie zmieniają swoich poglądów dotyczących woli dominowania nad ludźmi. Z tego powodu Szatan od zawsze ma do dyspozycji pewnych liderów politycznych, szczególnie tych mogących wywierać rzeczywisty wpływ na losy narodów, a nawet całej ludzkości. To oni najczęściej pozostają pod kontrolą „pana tego świata”, pojawiając się często w różnych narodach jako groźni, zbrodniczy władcy. Te osoby są często do siebie podobne. Mają zwykle zdegenerowaną, ale silną osobowość, są głuche na krytykę oraz pozbawione obiektywnej samooceny. Takimi ludźmi byli okrutni, zbrodniczy władcy, którzy przez tysiące lat dawali się we znaki całym narodom. Podobni do nich pojawiają się także w naszych czasach, a my wciąż doświadczamy cierpień z powodu ich działalności.

Opisywani powyżej przywódcy, głównie polityczni, aby dojść do władzy, posługują się często populizmem i kłamstwem. Jest tak, gdyż ich ukrytym mistrzem jest sam Szatan, nazwany przez Jezusa ojcem kłamstwa. Ci przywódcy są więc sterowani przez Szatana, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dzięki swej sile władzy Szatan potrafi w dużym stopniu zapanować nad ich osobowością. Wówczas zaczyna działać mechanizm zmierzający do tworzenia systemu totalitarnego. Taki „nawiedzony” przez „pana tego świata” lider polityczny zbiera wokół siebie uwielbiających go zwolenników. Uczy ich kłamać i nienawidzić, aby potem oni uczyli tych kłamstw i nienawiści kolejnych obywateli. Formułują wówczas te kłamstwa tak, aby wyglądały jak prawda. Głoszą też, że ich postępowanie jest miłością do ludzi. Dodatkowym złym zjawiskiem jest to, że ludzie idący za takim „nawiedzonym” przez Szatana przywódcą wyzbywają się swoich hamulców moralnych, tworząc zło z przekonaniem o słuszności swego postępowania. Bronią przyjętych poglądów z uporczywą wiarą o ich słuszności albo z cynizmem wynikającym z chęci utrzymania się przy władzy oraz czerpania zysków ze swej uprzywilejowanej pozycji. Czasami w swym złym postępowaniu prześcigają nawet swego lidera, czując podświadomie, że i tak jest on odpowiedzialny za wszystko, co robią. Być może biorą przykład z grona upadłych aniołów zwanych demonami lub złymi duchami, których Szatan ma wielu wokół siebie. Zatem wyznawcy opanowanego przez Szatana lidera stopniowo poddają się wpływowi złego świata duchowego. Tworzą bardzo silną ekipę, wzmacniając swą władzę posłusznym wojskiem oraz policją, by zapanować nad społeczeństwem. W dalszej kolejności posługują się często strachem i terrorem. Ekstremalnym przykładem zastosowania takiego mechanizmu był nie tak dawny okres panowania Adolfa Hitlera. Ten zbrodniczy przywódca potrafił w ciągu kilku lat zmienić dużą część obywateli swego kraju w zbrodniarzy, którzy wymordowali miliony mieszkańców Europy.

Essenceizm, badając aktywność Szatana, wyjaśnia też, że nieliczne osoby mogą jednak wyzwolić się spod jego kontroli. Nadzieję wnoszą osoby, które w różnych okresach i w ważnych momentach historii nie poddały się wpływowi Szatana. Nawet za cenę swego życia potrafiły mu się sprzeciwić i uczynić wiele dobra dla całej ludzkości. Szczególnym wyjątkiem, który nigdy nie poddał się wpływowi Szatana ani żadnej innej złej istocie ze świata duchowego, jest Jezus Chrystus. Odziedziczył On od Ojca ludzkości czystą osobowość obdarzoną pierwotną naturą. Dzięki temu mógł i nadal może występować przeciw Szatanowi i jego złym demonom. Tymczasem wszyscy inni ludzie na Ziemi mają dwie natury, czyli pierwotną oraz upadłą, z których niestety ta druga jest dominująca. Dlatego są tak podatni na wpływ Szatana.

Reasumując, według essenceizmu tylko pojedyncze osoby prowadzone przez Syna Bożego mają szansę przywrócić nam świat zgodny z koncepcją Stwórcy. Ich metoda pokonania Szatana mogłaby polegać na przekazywaniu siły miłości od jednostki do jednostki. Ta metoda przypomina trochę rozprzestrzenianie się wirusa, który przechodząc od osoby do osoby, mógł opanować cały świat. Pokazała to pandemia wirusa COVID-19, którego zdolności rozprzestrzeniania nie było w stanie nic zatrzymać. W przechodzeniu z osoby na osobę nie korzystał on z żadnej struktury władzy politycznej, finansowej czy religijnej. Właśnie ten sposób na pokonanie Szatana, czyli za pomocą „wirusa miłości”, zaproponował dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus, który przyjął na siebie misję pełnego zbawienia świata od zła. Chciał bowiem nauczać pojedyncze osoby, by przygotować ich do roli misjonarzy-obieżyświatów. Chodziło Mu o to, aby osoby „zakażone” przez Niego „wirusem miłości”, rozeszły się po świecie, przekazując wiedzę o Ojcu Niebieskim i Jego miłości. Mieliby oni równocześnie pobudzać innych ludzi podobnych do nich, aby rozprzestrzeniali dalej „wirusa miłości”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii