Essemceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

Część 2 – Właściwa misja religii

10. Tworzenie naukowego wzorca Boga

11. Siła władzy kontra Pierwoistna Siła Miłości

12. Opis religijnego zmagania się ze złem

13. Obecny stan religii

14. Użycie w religii pojęcia Słowo Boże

15. Bóg nie uczestniczy w życiu na Ziemi

16. Między dobrem a złem

17. Mitologizacja i idolatria religii

18. Jakich reform wymagają religie

 

Przesłanie essenceizmu wobec religii

Przeznaczyłem świadomie kilkadziesiąt lat mojego życia, aby zrozumieć sytuację ludzkości. Doszedłem do wniosku, że nasz świat z powodu istnienia zła wymaga głębokiej przemiany, a właściwie doprowadzenia go do stanu zaplanowanego przez Stwórcę. Takiego stanu nie mamy obecnie.

Jesteśmy unikalnym bytem w kosmosie. Nie możemy wciąż dewastować naszej godności istot noszących w sobie Boże dobro, wieczność i miłość. 

Niestety po wielu latach moich doświadczeń wynikłych ze współpracy z różnymi wyznaniami religijnymi zdałem sobie sprawę, że ich działalność nie doprowadzi nigdy do odnowy ludzkości. Zajęły one bowiem ważną sferę społeczną, nie realizując równocześnie tego, do czego zostały powołane, czyli do zbawienia świata od zła.

Przez mój system chcę zwrócić uwagę na obecną sytuację wyznań religijnych, by skłonić ludzi do radykalnej zmiany postrzegania rzeczywistości..