Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

Część 2 – Essenceizm

Rozdział 10:  Założenia i tezy essenceizmu

Rozdział 11:  Essenceizm – zasady systemu

Rozdział 12:  Narzędzia essenceizmu

Rozdział 13:  Cele essenceizmu

Rozdział 14: Essenceizm – osobliwości i konieczności

Rozdział 15: Gdzie według essenceizmu teraz żyjemy?

Rozdział 16: Zrozumienie obecności Boga

Rozdział 17: Czasoprzestrzeń kosmosu i to co poza nią

Rozdział 18: Czym nie jest essenceizm?  

 

 

Dlaczego essenceizm?

To pojęcie pochodzi od znanego słowa: istota.

Ma ono wiele znaczeń, ale ja mam na myśli następujące:

osoba, byt, sedno, esencja, idea, sens, duch, istność…

Po angielsku, w znaczeniu wybranym przeze mnie, brzmi ono: the essence.

Po francusku: l’essence.

Postanowiłem nie używać dla tego systemu nazwy istotyzm, gdyż byłaby ona niejasna dla ludzi spoza naszej sfery językowej.

Wybrałem nazwę:

essenceism,

która w polskiej wersji dla tego opracowania przybrała nazwę:

essenceizm