Rozdział 16

Zrozumienie obecności Boga

big-bang_2c_Architekt

Essenceizm bardzo wyraźnie podkreśla obecność Boga w sferze poza czasem i przestrzenią. Równocześnie zwraca uwagę na to, że nie ma Go w czasoprzestrzeni wszechświata. W niej jest tylko pośrednio.  Obecność pośrednia oznacza, że na Ziemi funkcjonują stworzone przez Niego formy energii i materii oraz pochodzące od Niego prawa, z których część odczytujemy jako Jego Opatrzność. Będzie o niej mowa w jednym z rozdziałów tego opracowania.

Na początku XX wieku naukowcy wprowadzili pojęcie czasoprzestrzeni, tworząc warunki do ustanowienia warunków brzegowych do istnienia wszechświata. Albert Einstein i jego następcy zaprezentowali nam wszechświat jako rozszerzającą się strukturę, która miała swój początek. Oddzieliło to wyraźnie sferę czasoprzestrzeni od sfery poza czasem i przestrzenią. Według essenceizmu pozwala to odróżnić stwórcze dzieło Boga od sfery istnienia Jego Osobowości i Źródła pochodzenia Jego Mocy. Dziełem Boga jest oczywiście wszechświat, w którym obecnie żyjemy. Równocześnie Jego Osobowość i Energia Pierwszej Przyczyny wypełniają „Jego przestrzeń”, czyli sferę poza czasem i przestrzenią.

Czasoprzestrzeń jest stosunkowo łatwa do pojęcia przez ludzi, podczas gdy zrozumienie sfery poza czasem i przestrzenią najczęściej przekracza nasze ludzkie możliwości. Ta trudność zrozumienia wynika stąd, że my tutaj funkcjonujemy i rozumujemy w warunkach ograniczonych przez czasoprzestrzeń.

W zrozumieniu naszej sytuacji może nam pomóc metafora budynku mieszkalnego, który zbudował znany architekt. W tym budynku mieszkają różni ludzie, ale nie mieszka w nim sam architekt. Jest tylko pośrednio tam obecny poprzez swoją koncepcję twórczą oraz przez stworzone przez siebie warunki strukturalne budynku. Można je nazwać obecnością jego „ducha”. Działają tam bowiem stale skutki jego wizji. Jednakże teraz architekt nie kontroluje już sposobu użytkowania budynku, gdyż stracił możliwość wpływania na jego dalsze losy. Teraz efektami jego stwórczej myśli zarządza już ktoś inny. Nie nadzoruje zatem życia mieszkańców, nie ocenia sposobu ich życia, gdyż nie ma takich możliwości.

Równocześnie opisany powyżej architekt żyje gdzieś poza tym budynkiem, w swojej przestrzeni życiowej. Pewnie dalej w sposób wolny tworzy następne budynki, czekając na powrót do tego pierwszego. Tak samo jest z Bogiem – Architektem wszechświata.

Być może kiedyś, gdy ludzie naprawią swoją sytuację, to powitają u siebie „Swojego Architekta” - Stwórcę.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii