Zapowiedź teorii wiecznego istnienia

Tematy zamieszczone na tej stronie zapowiadają główne punkty tworzące teorię wiecznego istnienia:

1. Jej paradygmat

2. Aksjomaty

3. Założenie

4. Tezy i hipotezy

5. Sądy egzystencjalne

6. Cele

oraz

7. Główne pojęcia

Tak jak w każdej teorii o charakterze naukowym zaprezentowana tu teoria posiada swój paradygmat, który miał fundamentalne znaczenia dla jej powstania. Paradygmatem teorii wiecznego istnienia jest to, że wszechświat pojawił się w pewnym ściśle określonym momencie 13,799 mld lat temu (z dokładnością +_ 0. 021 mld lat).

Pewnikiem uzupełniającym ten paradygmat jest to, wszechświat powstał w sposób gwałtowny w formie Wielkiego Gwałtownego Zdarzenia (Big Bang lub Wieki Wybuch). Chociaż szczegóły tego gigantycznego zdarzenia są wciąż badane, to dla nauki Big Bang dziś jest już pewnikiem.

Wymieniony tu paradygmat i pewnik wpłynęły na powstanie założenia teorii wiecznego istnienia, to znaczy, że musiał istnieć stan poza czasem i przestrzenią poprzedzający powstanie wszechświata. To z kolei doprowadziło do powstania tezy, że ten stan jest sferą obecności Pierwszej Przyczyny, czyli Bytu u Pierwoistnego. Ten ciąg myślowy kończy hipoteza, że Byt Pierwoistny stworzył wszechświat z Samego Siebie.

Zbudowałem zatem teorię, że Bóg-Stwórca, inaczej Pierwsza Przyczyna, a jeszcze dokładniej  Byt Pierwoistny, musi istnieć w stanie poza czasem i przestrzenią i to jest jedyny możliwy stan Jego „obecności”. Oznacza to, że musi być zintegrowany ze stanem poza czasem i przestrzenią, czyli całą rzeczywistością poza znaną nam czasoprzestrzenią wszechświata. Byt Pierwoistny nie jest zatem obecny bezpośrednio we wszechświecie. Dotyczy to też innych ewentualnych wszechświatów, gdyż są ograniczone czasowo i przestrzennie miejsca, w których panują ścigłe prawa przeczące absolutności, wieczności i doskonałości.

Te trzy cechy: absolutność wieczność i doskonałość muszą być pewnikami dla Bytu Pierwoistnego. Zatem pozycja i miejsce Bytu Pierwoistnego ma tylko sens, jeśli jest wszystkim poza czasoprzestrzenią wszechświata (ewentualnie wszechświatów).

Polecam poszczególne działy określające teorię wiecznego istnienia:

= Struktura teorii wiecznego istnienia

 

= Główne pojęcia teorii wiecznego istnienia

 

= Paradygmat teorii wiecznego istnienia

 

= Aksjomaty teorii wiecznego istnienia

 

= Założenie teorii wiecznego istnienia

 

= SCHEMAT dla teorii wiecznego istnienia

 

= Tezy i hipotezy teorii wiecznego istnienia

 

= Sądy egzystencjalne teorii wiecznego istnienia 

 

= Cele teorii wiecznego istnienia

 

= Pierwoistna Siła Miłości Bytu Pierwoistnego

 

= Idea powstania teorii wiecznego istnienia

 

= Porównanie Teorii WW z Teorią Wiecznego Istnienia

 

= Najważniejsze ustalenia Teorii wiecznego istnienia.