Zapowiedź teorii wiecznego istnienia

Tematy zamieszczone na tej stronie zapowiadają główne punkty tworzące teorię wiecznego istnienia:

1. Jej paradygmat

2. Aksjomaty

3. Założenie

4. Tezy i hipotezy

5. Sądy egzystencjalne

6. Cele

oraz

7. Główne pojęcia

Tak jak w każdej teorii o charakterze naukowym zaprezentowana tu teoria posiada swój paradygmat, który miał fundamentalne znaczenia dla jej powstania. Paradygmatem teorii wiecznego istnienia jest to, że wszechświat pojawił się w pewnym ściśle określonym momencie 13,799 mld lat temu (z dokładnością +_ 0. 021 mld lat).

Pewnikiem uzupełniającym ten paradygmat jest to, że wszechświat powstał w sposób gwałtowny w formie Wielkiego Gwałtownego Zdarzenia (Big Bang lub Wieki Wybuch). Chociaż szczegóły tego gigantycznego zdarzenia są wciąż badane, to dla nauki Big Bang dziś jest już pewnikiem.

Wymieniony tu paradygmat oraz pewnik uzupełniający wpłynęły na powstanie założenia mojej teorii wiecznego istnienia, to znaczy, że musiał istnieć stan poza czasem i przestrzenią poprzedzający powstanie wszechświata. To z kolei doprowadziło do powstania tezy, że ten stan jest sferą obecności Pierwszej Przyczyny, czyli Bytu Pierwoistnego. Ten ciąg myślowy kończy teza, że Byt Pierwoistny stworzył wszechświat z Samego Siebie.

Zbudowałem zatem teorię, że Bóg-Stwórca, inaczej Pierwsza Przyczyna, a jeszcze dokładniej  Byt Pierwoistny, musi istnieć w stanie poza czasem i przestrzenią i to jest jedyny możliwy stan Jego „obecności”. Oznacza to, że musi być zintegrowany ze stanem poza czasem i przestrzenią, czyli całą rzeczywistością poza znaną nam czasoprzestrzenią wszechświata. Byt Pierwoistny nie jest zatem obecny bezpośrednio we wszechświecie. Dotyczy to też innych ewentualnych wszechświatów, gdyż są one ograniczone czasowo i przestrzennie. Na razie, według aktualnych badań naukowców są to przestrzenie, w których najczęściej panują  zjawiska przeczące absolutności, wieczności i doskonałości.

W przeciwieństwie do rozwijającego się wszechświata te trzy cechy: absolutność wieczność i doskonałość stanowią pewniki dla Bytu Pierwoistnego. Zatem “pozycja i miejsce” Bytu Pierwoistnego ma tylko sens, jeśli jest wszystkim poza czasoprzestrzenią wszechświata (ewentualnie wszechświatów).

Polecam poszczególne działy określające teorię wiecznego istnienia:

= Struktura teorii wiecznego istnienia

 

= Główne pojęcia teorii wiecznego istnienia

 

= Paradygmat teorii wiecznego istnienia

 

= Aksjomaty teorii wiecznego istnienia

 

= Założenie teorii wiecznego istnienia

 

= SCHEMAT dla teorii wiecznego istnienia

 

= Tezy i hipotezy teorii wiecznego istnienia

 

= Sądy egzystencjalne teorii wiecznego istnienia 

 

= Cele teorii wiecznego istnienia

 

= Pierwoistna Siła Miłości Bytu Pierwoistnego

 

= Idea powstania teorii wiecznego istnienia

 

= Porównanie Teorii WW z Teorią Wiecznego Istnienia

 

= Najważniejsze ustalenia Teorii wiecznego istnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii