Aksjomaty Teorii wiecznego istnienia

Głównym aksjomatem teorii wiecznego istnienia jest to, że „coś” nie może powstać z „niczego”.

Uzupełnienie aksjomatu teorii wiecznego istnienia  - (aksjomat naukowy) -  Stałe twierdzenie, że wszystko ma swoją przyczynę. W tym twierdzeniu jest jeden wyjątek: Byt Pierwoistny zajmujący sobą cały stan poza czasem i przestrzenią. Jej istnienie jest założeniem teorii wiecznego istnienia.

Aksjomatem tożsamym z paradygmatem jest twierdzenie, że czasoprzestrzeń wszechświata pojawiła się razem z istniejącymi w niej prawami. To, co istniało przedtem, musiało być rzeczywistością zawierającą w sobie system prawny kierujący zjawiskami przekształcającymi energię w materię.

Cytat z Internetu: Aksjomat – pewnik , ustalony postulat, oczywistość. Cechy aksjomatu: Prawdziwość, Niesprzeczność, Niezależność, Zupełność, Kategoryczność. Aksjomaty to kategorie naukowe. Aksjomaty stanowią element paradygmatu. Aksjomaty odgrywają istotną rolę w budowie teorii i praw naukowych. Dzięki nim, w wyjaśnianiu prawa nauki nie trzeba formułować praw  początkowych.

Z aksjomatów wynika większość twierdzeń mojej teorii.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

Ta strona internetowa przedstawia zawartości książek o systemie analitycznym o nazwie essenceizm,                                                            który ukształtował:

                                                   Teorię Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”