Cele Teorii wiecznego istnienia

1. Najważniejszym celem mojej teorii jest wykazanie faktu istnienia stanu poza czasem i przestrzenią, czyli świata duchowego. Nie powinno to być aktem wiary religijnej ani wiedzą tajemną.

2. Równoczesnym celem teorii wiecznego istnienia jest przekazanie wiedzy o istnieniu wiecznego Bytu Pierwoistnego jako Stwórcy wszechrzeczy. Bóg nie może być tajemnicą. Ma ją zastąpić wiedza o Nim.

3. Strategicznym celem tej teorii jest pokazanie wzorca dobra niezbędnego ludzkości, aby mogła ona odtworzyć rzeczywistość zgodną z koncepcją Stwórcy.

4. Bardzo ważnym celem teorii wiecznego istnienia jest wykazanie wieczności w człowieku, jako właściwego stanu jego rzeczywistości.

5. Emocjonalnym celem mojej teorii wykazanie, że kosmos, życie i ludzie zostali stworzeni na skutek działania Pierwoistnej Siły Miłości. Wprowadza ona do czasoprzestrzeni wszechświata Prawa i Energię Pierwszej Przyczyny. Zatem można powiedzieć, że stworzenie wszechświata było aktem miłości wobec ludzi, to znaczy, że powstał on dla nas.

6. Praktycznym celem tej teorii jest wyjaśnienie, że wieczność człowieka tkwi w naszej osobie duchowej prowadzonej przez życie przez osobę fizyczną.

7. Obowiązkowym celem mojej teorii jest uzmysłowienie światowym religiom, by całkowicie zmieniły swoje posłannictwo. Chodzi o utworzenie nowego oblicza religii, aby posługując się miłością, zaczęły działać na rzecz zbawienia ludzkości od zła.

8. Bieżącym celem teorii wiecznego istnienia jest zasugerowanie politykom i duchowieństwu, aby zaniechali posługiwania się siłą władzy i zaczęli stosować miłość we wszystkich swych aktywnościach.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii