Rozdział 3

Założenie Teorii wiecznego istnienia

Teoria zakłada, że poza wszechświatem jest jeszcze inna rzeczywistość tworząca stan poza czasem i przestrzenią. Jest on źródłowy dla wszechświata. Ponieważ nie płynie w nim czas ani nie ma fizycznej przestrzeni, to nie podlega żadnym ograniczeniom. Jego istnienie nie może być udowodnione naukowo.

Dokładnie w ramach tego założenia teoria wiecznego istnienia wykazuje, że stan poza czasem i przestrzenią musi być istnieniem wiecznym i nieograniczonym. To istnienie łączy się z wiecznym Bytem Pierwoistnym. Jest On zintegrowany z tym stanem, to znaczy, że ten stan jest Nim, a On wypełnia sobą cały ten stan.

Stan poza czasem i przestrzenią – to stan niczym nieograniczony, ani czasem, ani przestrzenią. Stanowi on wszystko poza rzeczywistością wszechświata, czyli wszystko, co jest w stanie pojąć nasza wyobraźnia. Obrazowo można powiedzieć, że wszechświat tkwi wewnątrz stanu poza czasem i przestrzenią. Ten wieczny stan, inaczej nazwany sferą, jest jedyną „przestrzenią”, w której możliwe jest istnienie Bytu Pierwoistnego. Według teorii wiecznego istnienia wypełnia On ją całkowicie. Można powiedzieć, że utożsamia się z nią. Stąd powstało twierdzenie teorii wiecznego istnienia, że wszechświat powstał z Bytu Pierwoistnego. Zarówno istnienie stanu poza czasem i przestrzenią, jak i Bytu Pierwoistnego są głównymi pojęciami, z których wywodzą się wszelkie ustalenia tworzące teorię wiecznego istnienia. W pojęciu teologicznym sferę poza czasem i przestrzenią można nazwać światem lub wszechświatem duchowym.
 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii