Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

Część 4 – Przed nami wieczność

28. Nieobecność Boga w naszym świecie

29. Człowiek nie jest bytem zwierzęcym

30. Duchowy sens życia człowieka

31. Wartość poziomu indywidualnego

32. Pragnienie wieczności bez granic

33. Lepsze zrozumienie śmierci

34. Kto może być obieżyświatem

35. Propozycja dla chrześcijaństwa

36. Futurologiczna nadzieja ludzkości

 

 

Jak powinno być?

Prezentując Byt Pierwoistny, mój system wykazuje, że jest On Źródłem samego dobra, to znaczy doskonałej rzeczywistości przeznaczonej do rozwoju Jego dzieci.

W takim razie Byt Pierwoistny jest naszą ostoją, a przede wszystkim fundamentem nadziei, że kiedyś będziemy żyli w Jego doskonałym i dobrym świecie.

Essenceizm wprowadził nowe, alternatywne zrozumienie Boga. Wykazał bowiem,

że Stwórca, czyli Byt Pierwoistny, nie zna zła i nie ma z nim nic wspólnego. Nie może zatem uczestniczyć w zbawieniu świata polegającym na zlikwidowaniu zła. Tę misję muszą przeprowadzić sami ludzie prowadzeni przez Zbawiciela. Mogą przy tym liczyć na wsparcie aniołów.

Ponieważ essenceizm doszedł do powyższych wniosków, to warto przeanalizować wszelkie możliwości przeprowadzenia zbawienia, nawet te niepochodzące z naszej planety.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii