Essemceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

Część 4 – Essenceizm podaję rękę religii

28. Powstanie idei Bytu Pierwoistnego

29. Wysiłek naukowca, by pomóc religii

30. Stosunek essenceizmu do świętych ksiąg

31. Biblia jako ewentualny dokument

32. Poznawanie Boga bez potrzeby religii

33. Nauka i religia wobec zjawisk świata

34. Kolejne idee essenceizmu dla religii

35. Essenceizm podaje rękę religii

36. Orędzie nadziei dla zdesperowanych

 

Nadzieja dla niewierzących w żadną religię

Brak wiary, a nawet ateizm, nie powinien być żadnym problemem dla ludzi. Nie ma też powodu „nawracać” kogoś na jedno z istniejących wyznań.

Essenceizm powstał, aby przekazać wiedzę na poziomie naukowym. Mój system pozwoli ludziom pragnącym zrozumieć aktualny stan świata uniknąć wchodzenia w zawiłą polemikę z koncepcjami i teoriami religijnymi sięgającymi swoimi korzeniami wielu tysięcy lat.

Mój system pozwoli też przygotować się do sytuacji, w której znajdziemy się po śmierci. Warto przy tym zapamiętać powiedzenie mojego przyjaciela – poety, który zakończył jeden ze swoich wierszy słowami: „… i nie martw się… i śmierć się przyda.”

Essenceizm zwraca zatem uwagę na to, że przyszedł już czas, aby zakończyć zwodzenie ludzi, co do „religijnych” warunków ich duchowej przyszłości. Już czas otworzyć się w tej dziedzinie na racjonalną wiedzę.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii