Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”

Część 3 – Nadzieja w zrozumieniu siły miłości

19. Otwarcie nadziei - cel essenceizmu

20. Nadzieja w poznaniu zasad essenceizmu

21. Nadzieja w naukowej analizie essenceizmu

22. Nadzieja w wiedzy o Sercu Boga

23. Nadzieja w Sile Miłości Bytu Pierwoistnego

24. Nadzieja w poznaniu początku wszystkiego

25. Nadzieja w odnowie cywilizacji

26. Nadzieja w pojawieniu się Syna Bożego

27. Nadzieja w odnowie misji religii

 

Nadzieja oparta na miłości

Essenceizm nie jest religią. Nie może obiecać ludzkości jakiegoś królestwa niebieskiego. Może raczej obiecać ciężką pracę na rzecz zbawienia świata od zła. Mój system zapewnia przy tym, że ludzkość może sprostać temu zadaniu.

Essenceizm pokazuje, na jakich warunkach oraz za pomocą jakich metod można doprowadzić do usunięcia zła i przywrócić światu jego prawdziwy sens.

Pierwszym zadaniem dla ludzkości jest poznanie, kim naprawdę jest nasz Stwórca zwany w moim systemie Bytem Pierwoistnym. Wiąże się to również ze zrozumieniem faktu, że posługuje się On tylko miłością. Jego Pierwoistna Siła Miłości stworzyła wszystko: wszechświat, życie i ludzi. Nasz Stwórca nie zna zatem zła, nie zna naszej złej cywilizacji opanowanej przez siłę władzy oraz nie może przeprowadzić zbawienia ”ponad naszymi głowami”.

Dlatego essenceizm wyjaśnia, że tylko posługując się siłą miłości odziedziczoną od Stwórcy, można doprowadzić do spełniania naszych marzeń o idealnym świecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii