Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

Część 1 – Wieczność poza czasem i przestrzenią

1. Źródłowe argumenty za wiecznością

2. Postęp nauki a szukanie wieczności

3. Essenceizm a wizja wszechświata

4. Nadzieja w naukowej wizji kosmosu

5. Stan poza czasem i przestrzenią

6. Obecność Boga poza wszechświatem

7. Wieczność od Boga dla człowieka

8. Wizja wieczności we wszechświecie

9. Długa droga ludzkości do wieczności

 

Skąd pochodzi nasza wieczność?

Zrozumienie wieczności w systemie essenceizm wynika z zastosowania w nim logicznego ciągu myślowego mającego swoje źródło w pojęciu Boga jako Bytu Pierwoistnego. Essenceizm przyjmuje istnienie tego Bytu w stanie poza czasem i przestrzenią, czyli od zawsze i na zawsze. Zatem Byt Pierwoistny jest jakby zintegrowany z wiecznością.

Ciąg myślowy essenceizmu prowadzi do wniosku, że każdy z nas jest osobistym i niepowtarzalnym odzwierciedleniem Bytu Pierwoistnego, czyli jest na Obraz i podobieństwo swojego Stwórcy. Czyni to z człowieka spadkobiercę Jego przymiotów. Właśnie z tego względu człowiek stanowi istotę wieczną mogącą żyć na zawsze w sferze poza czasem i przestrzenią  w postaci osoby duchowej.

Zatem Ziemia powinna być miejscem dochodzenia każdego człowieka

do doskonałości, aby mógł on bezpośrednio po śmierci fizycznej kontynuować życie w „domu” swego Ojca.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii