Essenceizm 8 - Rzeczywistość z tego i nie z tego świata

Część 4 – Rzeczywista nadzieja tego świata

28. Zakodowanie istnienia w stworzeniu
29. Rzeczywisty sens życia człowieka
30. Wieczność jako właściwy stan człowieka
31. Małe marzenia zwykłego człowieka
32. Nadzieja na narodzenie się na nowo
33. Cała nadzieja w procesie zbawienia
34. Odpowiedzialność ludzi za przyszłość
35. Misja odpowiedzialności za świat
36. Nowatorstwo teorii wiecznego istnienia
 

Zakończenie - Mój duchowy testament

 

Warto robić to, co ja robię…

Warto robić to, co ja robię, gdyż w przeciwieństwie do mnie większość ludzi bezrefleksyjne przyjmuje wizje Boga przekazywane im przez światowe religie albo w ogóle nie uznaje Jego istnienia.

Warto robić to, co ja robię, gdyż w przeciwieństwie do mnie prawie nikt nie interesuje się zrozumieniem wieczności człowieka w postaci jego osoby duchowej.

Warto robić to, co ja robię, gdyż w przeciwieństwie do mnie większość ludzi myśli tylko o przeżyciu życia fizycznego, o istnieniu tylko w obecnej cywilizacji oraz o przekazaniu życia swoim potomkom.

 

Warto robić to, co ja robię, gdyż w przeciwieństwie do mnie większość wyznawców światowych religii czeka na to, aż ich bóg sam zlikwiduje zło i zapoczątkuje idealny świat.

Warto robić to, co ja robię, gdyż w przeciwieństwie do mnie prawie nikt nie bierze poważnie pod uwagę, że panującym bogiem tego świata jest Szatan, zamiast naszego Stwórcy: Bytu Pierwoistnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii