Bóg jako Byt Pierwoistny

Utworzyłem teorię wiecznego istnienia, aby najpierw poddać analizie różne „wersje” Boga, a potem zbadać sposobami naukowymi możliwość istnienia absolutnego, doskonałego i wiecznego Stwórcy wszechrzeczy.

Moja teoria opiera się przede wszystkim na wynikach ostatnich badań naukowych dotyczących istnienia wszechświata, a zwłaszcza jego początków. Wprowadziłem je niezależnie od poglądów religijnych.

W końcu moja praca zaowocowała konkluzją o istnieniu Pierwszej Przyczyny wszechświata. Nazwałem Ją
Bytem Pierwoistnym.
 
Dzięki wiedzy o Niej mogłem przystąpić do kolejnych etapów badań.

 

Spis treści

Część 3 -  Byt Pierwoistny – Jądro teorii wiecznego istnienia

Rozdział 19. Tworzenie naukowego wzorca Boga
Rozdział 20. Źródło teorii wiecznego istnienia – Byt Pierwoistny
Rozdział 21. Wszechświat - zamysł Bytu Pierwoistnego
Rozdział 22. Byt Pierwoistny a stan wszechświata
Rozdział 23. Spór o powstanie wszechświata
Rozdział 24. Główny akt miłości Stwórcy
Rozdział 25. Prawdziwa miłość Boga do ludzi
Rozdział 26. Rola jednostki w dziejach świata
Rozdział 27. Siła Władzy kontra Siła Miłości

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii