Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

Część 4 – Idee essenceizmu wobec człowieka

29. Doskonałość człowieka

30. Gdzie i jak powinien żyć człowiek?

31. Natura pierwotna w człowieku

32. Człowiek wobec faktu, że Bóg nie zna zła

33. Człowiek w następnym życiu

34. Idea doskonałego świata

35. Idea jednej wielkiej rodziny ludzkiej

36. Uzupełnienie do rozdziału 31=>  Natura upadła w człowieku

 

Po co żyjemy?

Po to,

aby zdobyć wiedzę,

aby zrozumieć dobro,

aby tworzyć piękno,

aby przeżyć doskonałą miłość,

czyli zrealizować swoje marzenia.

 Warto spróbować, czytając teksty umieszczone w tej książce, potraktować  wszechświat jak gigantyczne dobro, piękno oraz obiekt marzeń, a jego Stwórcę – Boga jako źródło wiecznej miłości.

Żyjemy również po to, aby, zebrawszy „ziemskie” doświadczenia, można było w tej wiecznej części naszego życia zdobywać nową wiedzę, tworzyć nowe formy piękna oraz rozszerzać dobro, doskonaląc środowisko wszechświata dla przyszłych pokoleń.

Dzięki temu będziemy mogli przeżywać wciąż nowe stany miłości.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii