Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

Część 4 - Analiza dwóch rzeczywistości

28. Krótka analiza historii naszego świata

29. Religijna analiza naszej rzeczywistości

30. Biblia dla dociekliwych

31. Świat duchowy

32. Byty duchowe

33. Człowiek wobec Boga

34. Czyżby nie było Boga wśród nas?

35. Opatrzność Boża i zbawienie

36. Czy cel Stwórcy został osiągnięty?

 

Moja wizja wszechrzeczy

Prezentując moją wizję wszechrzeczy, podkreślam istnienie nie tylko tego jednego, fizycznego wszechświata, ale również innego, pozafizycznego, zwanego duchowym. Ta niewidzialna dla nas sfera współistnieje razem ze sferą fizyczną, choć jest ona poza czasem i przestrzenią oraz funkcjonuje według innych praw i zasad. W moim opracowaniu pragnę znaleźć odpowiedzi na pytania, czy otaczają nas tylko prawa fizyczne, biologiczne, chemiczne itd., czy da się również wskazać określone prawa i zasady duchowe funkcjonujące w pozafizycznym wszechświecie.