Rozdział 34

Czyżby nie było Boga wśród nas?

A może w ogóle nie ma Boga?

Takie wrażenie odnosi wielu ludzi.

W moim opracowaniu nie chodzi oczywiście o to, że w ogóle nie ma Boga, jak twierdzą ateiści. Chodzi raczej o to, że nie ma bezpośredniej obecności Boga wśród ludzi na Ziemi. To jest mój logiczny wniosek, który udowadniam w wielu miejscach tego opracowania, a także na mojej stronie internetowej www.istota.net.

Zatem twierdzę stanowczo, że nasza cywilizacja, która powstała po zdarzeniach w biblijnym Ogrodzie Eden, jest pozbawiona bezpośredniej obecności Boga. Ta biblijna historia jest symbolicznym opisem tragedii ludzkości, zaistniałej na samym początku jej powstania. Ponieważ jest symboliczna, trzeba ją w końcu wyjaśnić w sposób racjonalny.

Adam i Ewa po akcie niezgodnym z Wolą Boga odeszli na „wschód od Edenu”. Oznacza to wyjście poza strukturę świata tworzonego przez Boga, czyli  w sferę pozostającą poza Jego zwierzchnictwem i kontrolą. Jego miejsce wobec ludzi zajął ktoś inny. Biblia nazywa go Szatanem, a Jezus nazywał go „księciem” a nawet „bogiem” tego świata. Ten fakt powinien być sednem nauczania każdej religii. Niestety nie zawsze tak jest, dlatego szczególnie zwracam na to uwagę.

Wskazuję zatem, że częstym błędem religii jest bezpośrednie wprowadzenie Boga do upadłego świata, co jest sprzeczne z Jego fundamentalnymi atrybutami. Oczywiście, pośrednio jest On obecny wokół nas w formie istniejących praw i zasad Bożych. Może On być prawidłowo zrozumiany tylko jako Byt absolutnie dobry, niczym nieograniczony, wolny od wszelkich barier, doskonały w swojej koncepcji stworzenia, a przede wszystkim niezmienny, bez względu na to, jak źle działają ludzie.

Warto mieć na uwadze to, że od czasu upadku na początku historii ludzkości, czyli od wyjścia z „Ogrodu Eden”, żyjemy bez obecności Boga w naszym świecie. Powstała nienormalna sytuacja wymagająca naprawy. Dlatego musiał pojawić się Drugi Adam, czyli Jezus Chrystus. Miał On za zadanie wprowadzić nas już na zawsze do tego biblijnego „Ogrodu”, abyśmy mogli żyć tam stale z Ojcem Niebieskim. Niestety, Zbawiciel został odrzucony przez współczesnych Mu ludzi. Mógł tylko przez Swój ograniczony akt zbawienia, czyli w formie odkupienia przez Swą męczeńska śmierć i zmartwychwstanie, otworzyć „Ogród Eden”. Od tego czasu zaprasza tam wszystkich umiejących z Nim współpracować. Chce w ten sposób dokończyć Swoją misję, to znaczy znów uczynić Ogród Eden miejscem wiecznego życia dla wszystkich ludzi…

Niestety Ziemia pozostaje nadal bez obecności Boga.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii