Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

Zakończenie

Słabość religii wobec istnienia zła

Najważniejszym celem tej książki jest wykazanie obecności zła i jego źródła w naszym świecie. Chodzi oczywiście o Szatana. Jego istnienie nie jest jakąś bajką czy zjawiskiem opisanym w Biblii. Szatan to zło osobowe, które trzeba traktować jako stałą obecność złej mocy porażającej swym wpływem nasz świat. O Szatanie mówią przede wszystkim religie, gdyż to właśnie one powinny wyjaśniać jego potęgę i wpływ na ludzkość. Niestety z analizy ich aktywności widać jasno, że robią to nieskutecznie. To bardzo przykra sytuacja. Wskazuje ona na to, że religie, szczególnie chrześcijaństwo, są w dużym stopniu spacyfikowane przez „władcę tego świata”. Stosuję tę nazwę wobec Szatana, biorąc przykład z jedynego jego skutecznego przeciwnika, czyli Jezusa Chrystusa. Z Jego słów można wysnuć wniosek, że żyjemy w piekle, gdyż tak nazywa się „instytucja”, którą kontroluje Szatan.

Zatem zasadnicze pytanie brzmi, czy religie mogą być pod wpływem Szatana. Muszę w tym przypadku dać odpowiedź pozytywną. Mówiąc kolokwialnie, Szatan byłby idiotą, gdyby nie korzystał z możliwości wpływu na ludzi wiary, a szczególnie na liderów religijnych. Tak było w czasie misji Jezusa. Poza Synem Bożym nie słyszałem o nikim, kto mógłby być odporny na wpływ Szatana. Niestety, jest dość trudno stwierdzić, w jakim stopniu Szatan wpływa na działanie i nauczanie wyznań religijnych. On zwykle chroni swą tożsamość. Jego zwykłym stanem jest pozostawanie w cieniu, podczas gdy ma główny wpływ na istniejące zło na świecie. On dobrze wie, że religie są niezbędne w procesie jego likwidacji, dlatego tak skuteczne neutralizuje zagrożenie z ich strony. Jednak zamiast zwalczania religii, doradzam zmianę ich aktywności. Najlepiej by było, aby wróciły do swej podstawowej misji wspierania działającego na rzecz zbawienia Syna Bożego, świętych oraz dobrego świata anielskiego.

Reforma religii powinna opierać się na zlikwidowaniu dogmatów i niezmiennych doktryn. Najlepiej, aby brała przykład z nauki. W tej dziedzinie ludzkiej działalności następuje bowiem stały rozwój. Ogromna rzesza naukowców stale usiłuje poznawać, analizować i rozwiązywać różne ludzkie problemy. Dzięki temu, że ludzie nauki akceptują postęp i wyniki działalności swoich kolegów, mamy dziś komputery, smartfony, autostrady i statki kosmiczne. To samo dotyczy gospodarki światowej, która musi wyżywić, ubrać i przygotować do życia wielomiliardową ludzkość.

Niestety, religie stanowią w tym rozwoju ludzkości niechlubny wyjątek. Gdy w nauce lub w gospodarce pojawiają się nowe idee i rozwiązania, to znajdują one zrozumienie i wsparcie znakomitej większości ludzi. Gdy jednak pojawiają się one w religii, są natychmiast zwalczane przez istniejące wyznania, szczególnie te największe. Oznacza to, że wszystkie dziedziny cywilizacji ludzkiej mogą się swobodnie rozwijać z wyjątkiem religii. Właśnie to świadczy o słabości tej dziedziny życia i o wpływie na nią mechanizmów zła.

W tej sytuacji essenceizm próbuje nakłonić naukowców, filozofów i teologów, aby w ramach swej aktywności wprowadzali wiedzę o istnieniu Bytu Pierwoistnego, o Jego dokonaniach i o sposobach przywrócenia Jego Prawdziwej Rzeczywistości.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii