Rozdział 21

Kwestia zła tworzonego przez religie

Jaką wiedzę o złu wytwarzanym przez światowe religie należy wziąć pod uwagę przy analizie stanu świata? Poniżej podaję w punktach wiedzę wynikającą z twierdzeń essenceizmu dotyczących stanu świata.

1. Wiedza o tym, jak działają religie

Na pierwszy rzut oka znamy tylko obecną „powłokę” istnienia religii. Nie analizujemy jednak działalności wyznań religijnych w szerszej skali czasowej. Przez to nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że religie, tak jak działania złych systemów politycznych, są równie znaczącym źródłem zła, a zwłaszcza mechanizmem jego podtrzymywania. One także tworzą konflikty, wojny i cierpienia. Widać to w całej historii ludzkości.

2. Wiedza o tym, że religie dzielą

Celem nauki jest łączyć wiedzę, aby doprowadzić do pełnego zrozumienia rzeczywistości. Tymczasem setki wyznań religijnych i tysiące ich duchownych działają tylko w interesie swojej religii, podkreślając swoją inność. Dość często atakują się nawzajem i próbują wykluczyć przeciwników z przestrzeni społecznej. Taka sytuacja dzieli ludzi i niszczy społeczne dobro. Przez to na świecie wciąż trwa zło.

3. Wiedza o blokowaniu zbawienia

Badanie essenceizmu doprowadziło do wniosku, że każda religia prawie od samego swego początku jest opanowywana przez „władcę tego świata”. Ma on na celu nie dopuścić do zbawienia świata, a więc religie są dla niego zagrożeniem. Niestety, gdy poddają się jego wpływowi, to wyłączają się z aktywnego działania prowadzącego do uwolnienia świata od zła. Zaczynają głosić, że Bóg zna zło i tylko On może zdecydować o zbawieniu świata. Powoduje to pasywne czekanie na to, co zrobi Bóg. Jest to rozwiązanie negujące misję zbawienia, które jest odpowiedzialnością religii.

4. Wiedza o szkodliwym działaniu hierarchów

Obserwacja funkcjonowania wyznań religijnych prowadzi do wniosku, że główną siłą hamującą różne inicjatywy naprawy świata są złe działania części ich hierarchów. Powielają oni działania przywódców politycznych, którzy tworzą stany niszczące godność osoby ludzkiej jako dziecka Boga. Tacy duchowni uczą ludzi nienawiści do innych wyznań, ras i kultur. Najczęściej blokują wszelkie próby naprawy świata, czyli wyzwolenia się spod władzy Szatana. Tragicznym wynikiem takiego postępowania jest los Jezusa Chrystusa, który, gdy tylko rozpoczął misję zbawienia świata, został bardzo szybko usunięty ze społeczeństwa. Dokonali tego hierarchowie religii, która panowała w Izraelu w jego czasach. Również teraz hierarchowie wielkich religii światowych podtrzymują władzę „pana tego świata”.

5. Wiedza o złym sojuszu „ołtarza” i „tronu”

Cała historia ludzkości związana z tworzeniem naszej cywilizacji wskazuje na fakt tworzenia zła w wyniku stosowania siły władzy. Niszczy ona siłę miłości, która powinna być domeną religii. Jednakże, gdy religia współdziała z władzą polityczną, to wówczas gaśnie wszelka nadzieja na zbawienie świata w jedyny możliwy sposób, czyli przy udziale siły miłości.

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii