Rozdział 21

Najważniejsze kwestie wiedzy o złu

Jaką wiedzę o złu należy wziąć pod uwagę w naszym życiu? Poniżej opisuję w punktach wiedzę wynikającą z twierdzeń essenceizmu dotyczących stanu świata.

1. Wiedza o sytuacji na Ziemi

Niestety na naszej Ziemi nie mamy jeszcze Królestwa Niebieskiego określanego jako dobro. Mamy raczej coś wręcz przeciwnego, czyli zło; a dokładniej mówiąc, piekło. Ta sytuacja powstała w wyniku bezprawnego przejęcia kontroli nad ludzkością przez Szatana, czyli przemienionego Archanioła Lucyfera. Dlatego historia ludzkości jest procesem odnowy utraconego świata przygotowanego przedtem przez Stwórcę, czyli jest historią zbawienia. Zasadniczego postępu w tym procesie dokonał Jezus Chrystus wspierany przez aniołów i ludzi świadomych zadania, które wykonują. Dalszy proces zbawienia powinien doprowadzić do ustanowienia oczekiwanego Królestwa Niebieskiego.

2. Wiedza o tym, że Bóg nie zna zła.

Fundamentalną wiedzą wynikłą z analizy Osobowości Bytu Pierwoistnego jest zrozumienie, że Bóg nie zna zła. Ta wiedza powinna dotrzeć do wszystkich rozumiejących istnienie Boga. W tym celu powstała osobna broszura pt. „Prawdziwy Bóg nie zna zła”. Wyjaśnia ona w szczegółach fakt, że Byt Pierwoistny jest źródłem jedynego stanu, który powinien istnieć w koncepcji Jego stworzenia, czyli stan dobra. Ten stan wynika z istnienia siły będącej źródłem powstania wszechświata, życia i ludzkości, to znaczy Pierwoistnej Siły Miłości. Tą Siłą od nieskończoności posługuje się Stwórca.

3. Wiedza o istnieniu źródła zła

Ta wiedza oznacza, że były opiekun pierwszych ludzi Archanioł Lucyfer w wyniku zmiany kierunku siły miłości na siłę władzy zapoczątkował zło i stał się Szatanem. Rządzi on odtąd światem, odgradzając nas od Stwórcy. Władza Szatana została ograniczona przez Jezusa, ale jedynie w świecie duchowym. Zatem Szatan zachował swoją władzę w fizycznym świecie, będącym rodzajem piekła bez obecności Boga.

4. Wiedza o tym, że Bóg nie może uczestniczyć bezpośrednio w życiu na Ziemi.

Bóg nie nadzoruje naszego życia, nie wprowadza kar dla Swoich dzieci, ani na bieżąco, ani po wejściu do świata duchowego, a zwłaszcza nie karze nas piekłem. Jest tak, gdyż nasza cywilizacja nie jest stworzona przez Niego. To znaczy, że nasz świat nie działa według Jego pierwoistnych zasad. Można go nazwać piekłem, czyli światem bez Boga. Oczywiście od samego początku funkcjonują w nim prawa natury stworzone przez Niego oraz prawa duchowe stanowiące tak zwaną Opatrzność Bożą. Zostało to dokładnie opisane w moim systemie essenceizmu.

5. Wiedza o tym, że Bóg nie może zastąpić ludzi w procesie zbawienia świata.

Zbawienie od zła musi zostać przeprowadzone bez bezpośredniego udziału Boga. Zło jest wyłączną odpowiedzialnością ludzi i aniołów. Każdy z nas jest podmiotem w tym zadaniu i nikt, nawet Bóg, nie może zastąpić człowieka w odpowiedzialności za samego siebie i za cały świat. Zbawienie może dokonać się tylko w wyniku połączonego wysiłku ludzi, aniołów i Syna Bożego.