Rozdział 21

Stan ludzkiej świadomości wobec zła

Jedną z najważniejszych spraw dla ludzi w obecnych czasach powinno być jak najpełniejsze zrozumienie mechanizmów dobra i zła w otaczającym nas świecie.

Czasem z powodu braku sukcesu w życiu osobistym, a czasem w efekcie podświadomego zrozumienia, że otaczający nas świat jest niesprawiedliwy, ogromny procent ludzi cierpi tylko przez samo przeżywanie życia codziennego. Rozdrażnienie, rożnego rodzaju stresy, zagrożenie zwyczajnej egzystencji są zjawiskami codziennymi i prawie powszechnymi. Nie lubimy o tym mówić i często ukrywamy swój stan rozdrażnienia za kurtyną codziennych obowiązków. Czasami jednak nie jesteśmy już w stanie zapanować nad sobą i albo następuje wybuch złości, albo załamanie nerwowe.

Szukając winnych tej sytuacji, oskarżamy nasze najbliższe otoczenie, czasem pracodawcę, a dość często przywódców politycznych lub nawet system państwowy. Być może częściowo mamy rację, ale warto pamiętać, że zarówno osoby z naszego otoczenia, jak i oskarżani przez nas ludzie na różnych pozycjach w społeczeństwie odczuwają tak jak my ten sam ból, cierpiąc z tych samych powodów.

Chyba tylko małe dzieci nie zdają sobie sprawy z trudności życia codziennego, gdyż już nastolatkowie i ludzie młodzi występują często przeciw porządkowi tego świata, nie będąc w stanie cierpliwie znosić otaczającej ich niesprawiedliwości. Potrafią wyrażać to poprzez różne formy buntu, co powiększa tylko ból ich rodziców i wychowawców.

Czy ma sens wzajemne oskarżanie się i szukanie winnych naszych cierpień i nieszczęść? Oczywiście, że nie! W świetle tego, co znajdziecie na kartach mojego opracowania, nasza negatywna postawa nie doprowadzi do żadnych pozytywnych rezultatów, a tylko będzie płaszczyzną do podtrzymywania złych mechanizmów funkcjonujących w naszym świecie, nieprzypadkowo nazwanym przeze mnie piekłem. Z tej sytuacji zadowolony jest tylko twórca tego piekła, Szatan. Wszyscy pozostali, to znaczy żyjący obecnie w świecie fizycznym ludzie, osoby przebywające w świecie duchowym, aniołowie oraz Sam Bóg na różne sposoby cierpią z powodu istniejącej sytuacji.

Niestety na zewnątrz obserwujemy zjawisko, że ten nienormalny stan naszego świata dla większości ludzi wydaje się zupełnie normalny. Po prostu nie są oni w stanie w nic innego uwierzyć. Tymczasem prawidłowe zrozumienie tej sytuacji może bardzo pomóc każdemu człowiekowi. Chodzi oczywiście o właściwe poznanie korzeni zła. To jest ważne, aby zapanować nad naszymi złymi skłonnościami. W tym celu proponuję wiedzę opartą na wnikliwej analizie powstania i działania zła, aby w pierwszej kolejności zwrócić uwagę wyznawcom różnych religii na ich odpowiedzialność za stan naszego świata.

Wszystkim pozostałym służę ogólną wiedzą o istnieniu Osobowego Dobra w postaci Bytu Pierwoistnego i osobowego zła w postaci Szatana. Nie proponuję, aby ktokolwiek stał się wierzącym w istniejące dogmaty religijne, lecz aby stał się wiedzącym o istnieniu Bytu Pierwoistnego, o realnej obecności Szatana i o stanie naszego świata.