Rozdział 19

Kontrowersje wokół religii

Wielu ateistów zwalcza religie, twierdząc, że są to ludzkie urojenia lub sposób duchownych z różnych wyznań religijnych na podporzadkowanie sobie ludzi przez tak zwany rząd dusz. Równocześnie od strony religii mamy często do czynienia z fanatyzmem i nietolerancją wobec niewierzących lub wierzących inaczej, co skutkowało czasami przestępstwami na tle religijnym. Historia ludzkości zanotowała zbrodnicze rytuały, rzezie, wojny, inkwizycję i rażące naruszenia godności ludzkiej. Zdarzało się również, że za prześladowaniami religijnymi stało prawodawstwo wielu krajów, w których władza opowiada się tylko za jedną opcją wyznaniową.

Oczywiście historia ludzkości zanotowała również wiele pozytywnych inicjatyw mających na celu realizację właściwej misji religii. Byli tacy, i pewnie dalej są, którzy traktują religię jako przejaw miłości do wszystkich ludzi, a szczególnie do tych, którzy cierpią z powodu zła. Właśnie te inicjatywy religijne próbowały dać ludziom nadzieję na możliwość odnowy naszej cywilizacji, w której brakuje miłości, dobra i gwarancji na lepsze jutro. W historię świata wpisała się szczególnie nauka Jezusa Chrystusa, która jest czysta, piękna, wręcz doskonała. Niestety dużo gorzej jest z jej realizacją przez kolejne pokolenia.

Zasadnicze pytanie dotyczące sensu istnienia religii wymaga przemyślanej odpowiedzi. Dlatego mój system naświetla problem istnienia religii w sposób obiektywny, stosując naukowe podejście do tematu. Taki jest cel tej części essenceizmu.