Rozdział 19

Kontrowersje wokół religii

Wielu ateistów zwalcza religie, twierdząc, że są to ludzkie urojenia lub sposób duchownych z różnych wyznań religijnych na podporzadkowanie sobie ludzi przez tak zwany rząd dusz. Równocześnie od strony religii mamy często do czynienia z fanatyzmem i nietolerancją wobec niewierzących lub wierzących inaczej, co skutkowało czasami przestępstwami na tle religijnym. Historia ludzkości zanotowała zbrodnicze rytuały, rzezie, wojny, inkwizycję i rażące naruszenia godności ludzkiej. Zdarzało się również, że za prześladowaniami religijnymi stało prawodawstwo wielu krajów, w których władza opowiada się tylko za jedną opcją wyznaniową.

Oczywiście historia ludzkości zanotowała również wiele pozytywnych inicjatyw mających na celu realizację właściwej misji religii. Byli tacy, i pewnie dalej są, którzy traktują religię jako przejaw miłości do wszystkich ludzi, a szczególnie do tych, którzy cierpią z powodu zła. Właśnie te inicjatywy religijne próbowały dać ludziom nadzieję na możliwość odnowy naszej cywilizacji, w której brakuje miłości, dobra i gwarancji na lepsze jutro. W historię świata wpisała się szczególnie nauka Jezusa Chrystusa, która jest czysta, piękna, wręcz doskonała. Niestety dużo gorzej jest z jej realizacją przez kolejne pokolenia.

Zasadnicze pytanie dotyczące sensu istnienia religii wymaga przemyślanej odpowiedzi. Dlatego mój system naświetla problem istnienia religii w sposób obiektywny, stosując naukowe podejście do tematu. Taki jest cel tej części essenceizmu.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii