Rozdział 10

Idea właściwego rozumowania

 (logika essenceizmu)

Essenceizm podkreśla konieczność konsekwentnego, przejrzystego i uporządkowanego myślenia. System ten zwraca uwagę, że zanim zacznie się przeprowadzać jakąkolwiek analizę, powinno się najpierw dokładnie określić jej cel. Następnie, po zdefiniowaniu założenia i tezy, należy utworzyć bezbłędny ciąg myślowy, w którym każdy wniosek wynika z poprzedniego. Da to pewność prawidłowego procesu rozumowania i następujących po nim uzasadnionych twierdzeń. Równocześnie essenceizm skłania do ciągłego kontrolowania procesu rozumowania. Należy to robić, wracając co pewien czas do założeń podanych na początku rozumowania, aby eliminować na bieżąco ewentualne sprzeczności.

Niezwykle ważny jest też sam język używanych pojęć, definicji i wniosków. Tylko dzięki stosowaniu precyzyjnych, jednolitych i dokładnie zdefiniowanych określeń, można w sposób czytelny ustalić, co jest rzeczywistością, a co nią nie jest. Essenceizm robi to na wzór rozumowania prowadzonego w matematyce.

Logika essenceizmu skłania do przejrzenia wszelkich argumentów za i przeciw. Daje to sporą gwarancję powstania prawidłowych wniosków dotyczących badanych problemów. Im przekaz wiedzy jest bardziej przejrzysty, tym większa jest szansa na zrozumienie właściwego stanu rzeczywistości, czyli prawdy.