Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

Część 1 – Idee essenceizmu wobec Boga

1. Konieczność zmiany wiedzy o Bogu w XXI w.

2. Najważniejsze kwestie wiedzy o Bogu

3. Religijne wizje Boga

4. Osobiste sposoby poznawania Boga

 

 

Nauka wobec filozofii i teologii

Nauka od wiekw zmagała się z problemem zbadania istnienia Boga, gdyż brakowało jej do tego odpowiednich narzędzi.

Wciąż jednak dręczyło ją pytanie:

Jest Bg czy Go nie ma?

Jeśli jednak nauka ma teraz zająć się tym tematem, to musi o wiele lat, a nawet wiekw, wyprzedzić filozofię i teologię.

Taką postawę wielu ludzi nauki przypłaciło w średniowieczu śmiercią na stosach.

Dziś już nic im nie grozi.

Dlatego ja, przygotowawszy specjalne naukowe narzędzia, podjąłem się w tej książce wyprzedzić obecną epokę.

Uważam, że ludzkość ma ogromne zapźnienia w zakresie wiedzy o Bogu. Sięgają one średniowiecza, a nawet starożytności.

To opracowanie bazuje właśnie na takim myśleniu.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii