Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

Część 4 – Przywrócenie dobra – Zbawienie

28. Konieczność naprawy naszego świata

29. Oczekiwanie na zbawienie

30. Ostatnie Dni i koniec świata

31. Warunki zbawienia

32. Syn Boży jako godny przeciwnik Szatana

33. Alternatywne scenariusze zbawienia

34. Jak przygotować zbawienie świata?

35. Konieczność zmiany działania religii

36. Wnioski z systemu essenceizm

 

Zadanie dla ludzkości

Prezentując Byt Pierwoistny, essenceizm wykazuje, że Bóg nie może bezpośrednio angażować się w zbawienie świata.

Jest tak ze względu na Jego główne przymioty, a szczególnie doskonałość, wieczność i niezmienność.

Nieangażowanie się Bytu Pierwoistnego w zbawienie wynika również z faktu, że jest On absolutnie dobry, czyli nie zna zła.

Należy jeszcze dodać, że Byt Pierwoistny dlatego nie może uczestniczyć w zbawieniu świata, gdyż, robiąc to, musiałby poprawiać Swoje własne dzieła i przez to stać się Bogiem niedoskonałym.

Ponieważ essenceizm doszedł do powyższych wniosków, warto przeanalizować, co musi zrobić ludzkość, aby nastąpiło zbawienie.