Essemceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

Część 1 – Wiedza o niepradziwych bogach

1. Rodzaje wyimaginowanych bogów

2. Trwanie religijnych bogów

3. Dostosowywanie Boga do człowieka

4. Bóg nie jest „własnością” religii

5. Nieprawdziwy bóg tego świata

6. Wypaczenia nauczania religijnego

7. Wypaczenia religii przez samą religię

8. Postępująca degradacja religii

9. Jak powinny zmienić się religie

 

Wyjaśnienie

To, że Bóg jest Bytem Pierwoistnym, oznacza, że jest Pierwotnym Źródłem Wszechrzeczy, Początkową Koniecznością, a także Sprawczą Pierwszą Przyczyną.

To, że Bóg jest absolutny, oznacza bycie niezależnym od niczego i od nikogo.

To, że jest doskonały, oznacza maksymalny i ostateczny wymiar tego, co dokonuje. Wszystko, co stworzył, jest spójne z Jego doskonałą osobowością, co oznacza, że jest doskonale dobry. Jego dzieła nie wymagają poprawy ani modyfikacji, aby stały się jeszcze doskonalsze czy lepsze, ponieważ ich stan jest dopełniony pod każdym względem.

To, że Bóg jest nieskończonością oznacza, że był, jest i zawsze będzie.

Te dane służą do oceny prawdziwości bogów wyznawanych przez różne religie świata.