Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

Część 3 – Stan naszego świata – Piekło

19. Rozpoznawanie zła w naszych realiach

20. Zrozumienie obecnego stanu świata

21. Stan ludzkiej świadomości wobec zła

22. Czarny scenariusz dla ludzkości

23. Osobisty stan więzi z Bogiem

24. Ograniczone możliwości społeczne

25. Konsekwencje faktu, że Bóg nie zna zła

26. Dlaczego zło jest takie groźne?

27. Skutki istnienia zła

 

Zrozumienie zła

Zło to działanie oraz jego rezultaty wywodzące się ze stanu niezgodnego z prawami ustanowionymi przez Stwórcę. Równocześnie te Boskie prawa essenceizm określa jako dobro.

Zło podlega ludzkiej ocenie w zależności od osobowości tego, który je ocenia. Rezultaty bywają różne, dość często niejednoznaczne. Najgorzej jest z oceną źródła zła, gdyż wymyka się ono logicznemu rozumowaniu.

Dlatego zdecydowałem się na utworzenie essenceizmu, czyli w miarę obiektywnego systemu analitycznego wzorowanego na metodach naukowych. Uwzględniając osobistą intuicję i wyobraźnię, chciałbym dzięki niemu poradzić sobie ze zrozumieniem źródła zła oraz skutków jego istnienia.

Essenceizm jest zatem potrzebny, aby w miarę obiektywnie ocenić, jak to się dzieje, że ludzkość jest wciąż bezradna wobec działania mechanizmów zła.