Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

Część 3 Pesymizm kontra optymizm

19. Essenceizm - wiedza zastępuje wiarę

20. Granice działania essenceizmu

21. Filozofia a pesymizm

22. Zaduma nad historią zbawienia

23. Negatywna postawa ludzi wobec Zbawiciela

24. Pula Szatana

25. Jak praktycznie zbawiać świat?

26. Nauczanie zbawienia według essenceizmu

27. Nadzieja na duchową wolność

 

Rzeczywisty stan naszego świata

Patrząc na różne wydarzenia historyczne, można odnieść wrażenie, że zło jest mocniejsze od dobra.

Ważnym sygnałem może być to, że już na początku dziejów ludzkości kłamstwo i zło pokonało w Ogrodzie Eden prawdę i dobro.

Czyżby ludzie wywodzący się od Boga byli naprawdę bezsilni wobec zła?

Dlaczego Bóg nie mógł nic na to poradzić?

Warto zadać jeszcze kolejne pytania.

Czy tak się nadal dzieje?

 Czy tak się będzie dziać zawsze?

Czy zło będzie stale wyprzedzać dobro?

To trudne pytania, trafnie opisujące naszą rzeczywistość