Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

Część 2Analiza istnienia świata duchowego

10. Człowiek – istota wieczna

11. Człowiek a inne byty duchowe

12. Świat duchowy – zasady funkcjonowania

13. Sens istnienia osoby duchowej

14. Sens istnienia świata duchowego

15. Edukacja osoby duchowej człowieka

16. Świat duchowy obecnie

17. Człowiek wobec wiecznej przyszłości

18. Naukowy model analizy dobra i zła

 

Właściwe zrozumienie świata duchowego

Świat duchowy jest rzeczywistością duchową przeznaczoną do życia dla wszelkich istot duchowych.

Podczas gdy świat fizyczny jest znany każdemu człowiekowi, to świat duchowy nie dla wszystkich jest zrozumiały. Jest on jakby oddzielony od naszej rzeczywistości, ponieważ posiada swoją własną rzeczywistość, inną niż nasza. Można ją określić jako rzeczywistość początkową.

Z ziemskiego punktu widzenia świat duchowy może być w pewnym sensie nakładką na świat fizyczny, ale nakładką niewyobrażalnie większą od świata fizycznego.

Dlatego można powiedzieć, że świat duchowy pełni zdecydowanie nadrzędną rolę nad światem fizycznym. Trzeba jeszcze dodać, że pierwotnie w zamierzeniach Stwórcy była przewidziana swobodna wymiana energetyczna i informacyjna między tymi światami.