Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

Część 1 – Idee essenceizmu wobec Boga

1. Konieczność zmiany wiedzy o Bogu w XXI w.

2. Najważniejsze kwestie wiedzy o Bogu

3. Religijne wizje Boga

4. Osobiste sposoby poznawania Boga

 

 

Nauka wobec filozofii i teologii

Nauka od wieków zmagała się z problemem zbadania istnienia Boga, gdyż brakowało jej do tego odpowiednich narzędzi.

Wciąż jednak dręczyło ją pytanie:

Jest Bóg czy Go nie ma?

Jeśli jednak nauka ma teraz zająć się tym tematem, to musi o wiele lat, a nawet wieków, wyprzedzić filozofię i teologię.

Taką postawę wielu ludzi nauki przypłaciło w średniowieczu śmiercią na stosach.

Dziś już nic im nie grozi.

Dlatego ja, przygotowawszy specjalne naukowe narzędzia, podjąłem się w tej książce wyprzedzić obecną epokę.

Uważam, że ludzkość ma ogromne zapóźnienia w zakresie wiedzy o Bogu. Sięgają one średniowiecza, a nawet starożytności.

To opracowanie bazuje właśnie na takim myśleniu.