Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

Część 4 – Idee essenceizmu wobec człowieka

29. Doskonałość człowieka

30. Gdzie i jak powinien żyć człowiek?

31. Natura pierwotna w człowieku

32. Człowiek wobec faktu, że Bóg nie zna zła

33. Człowiek w następnym życiu

34. Idea doskonałego świata

35. Idea jednej wielkiej rodziny ludzkiej

36. Uzupełnienie do rozdziału 31=>  Natura upadła w człowieku

 

Po co żyjemy?

Po to,

aby zdobyć wiedzę,

aby zrozumieć dobro,

aby tworzyć piękno,

aby przeżyć doskonałą miłość,

czyli zrealizować swoje marzenia.

 Warto spróbować, czytając teksty umieszczone w tej książce, potraktować  wszechświat jak gigantyczne dobro, piękno oraz obiekt marzeń, a jego Stwórcę – Boga jako źródło wiecznej miłości.

Żyjemy również po to, aby, zebrawszy „ziemskie” doświadczenia, można było w tej wiecznej części naszego życia zdobywać nową wiedzę, tworzyć nowe formy piękna oraz rozszerzać dobro, doskonaląc środowisko wszechświata dla przyszłych pokoleń.

Dzięki temu będziemy mogli przeżywać wciąż nowe stany miłości.