Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

Część 4 – Essenceizm – Dotyk nadziei

28. Głos nauki wobec życia w kosmosie

29. Proponowany cel badań naukowych

30. Przyszłościowa wizja wszechświata

31. Konieczność zmiany mentalności ludzi

32. Nowe zrozumienie zbawienia świata

33. Kosmiczna wizja rzeczywistości

34. Zbawienie nie z tego świata

35. Hipotetyczna „technika” zbawienia

36. Przyszłościowe zbawienie świata

 

Przyszłościowa nadzieja dla ludzkości

Prezentując Byt Pierwoistny, essenceizm wykazuje, że jest On Źródłem samego dobra, to znaczy doskonałej rzeczywistości przeznaczonej do rozwoju Jego dzieci.

W takim razie Byt Pierwoistny jest naszą ostoją, a przede wszystkim fundamentem nadziei, że kiedyś będziemy żyli w Jego idealnym świecie.

Mój system essenceizm wykazał, że Byt Pierwoistny nie zna zła i nie ma z nim nic wspólnego. Nie może zatem uczestniczyć w zbawieniu świata. Tę misję muszą przeprowadzić ludzie prowadzeni przez Zbawiciela. Mogą przy tym liczyć na wsparcie aniołów.

Ponieważ essenceizm doszedł do powyższych wniosków, to warto przeanalizować wszelkie możliwości przeprowadzenia zbawienia, łącznie z tym pochodzącym z kosmosu.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

Ta strona internetowa przedstawia zawartości książek o systemie analitycznym o nazwie essenceizm,                                                            który ukształtował:

                                                   Teorię Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”